Krok 3 z 7. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Krok 3 z 7. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

Udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej wiąże się z obowiązkiem wniesienia jednorazowej i bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto wskazane w systemie rekrutacyjnym.


Wysokość opłaty rekrutacyjnej:
  • dla naboru standardowego - 300 zł
  • dla naboru specjalnego - 700 zł 
Opcje płatności dla opłaty rekrutacyjnej
 
Kandydat może skorzystać z trzech opcji płatności:
  • pobrać druk płatności - zostanie wygenerowany plik pdf z uzupełnionym szablonem do przelewu, który należy wydrukować a następnie wykonać przelew na poczcie lub w oddziale banku,
  • skorzystać z płatność moblinych - zostanie wygenerowany kod QR, który kandydat może zeskanować w aplikacji mobilnej swojego banku i wykonać przelew,
  • skorzystać z serwisu ePłatności - klikając w tę wyświetli się serwis ePłatności, który pozwala na dokonanie natychmiastowej zapłaty. Korzystanie z serwisu wiąże się z dodatkową opłatą zgodną z cennikiem dostawcy usługi.

    Opłatę wnosi się poprzez płatność kartą lub przelewem w walucie polskiej na indywidualne konto bankowe wskazane w systemie rekrutacyjnym uczelni. W przypadku dokonywania płatności z konta prowadzonego w walucie innej niż PLN lub kartą rozliczaną w walucie innej niż PLN, to po stronie kandydata leży obowiązek zastosowania właściwego kursu na dzień wniesienia opłaty, tak aby konto zostało uznane kwotą we właściwej wysokości. Ewentualne koszty przewalutowań i innych prowizji, w tym opłat ewentualnych banków pośredniczących, pokrywa kandydat.

    W przypadku zaistnienia ewentualnych nadpłat, nadpłacone kwoty nie będą zwracane.

UWAGA!
Aplikację można wysłać DOPIERO PO ZAKSIĘGOWANIU płatności. Zalecamy dokonywanie opłat za pomocą ePłatności lub przez płatności mobilne - spowoduje to niezwłoczne odnotowanie wpłaty na koncie kandydata, a co za tym idzie jej rozpatrzenie i udział w rekrutacji.

Zwracamy uwagę, że odnotowanie w systemie płatności dokonywanej przelewem może odbywać się z kilkudniowym opóźnieniem, które dodatkowo wzrasta w przypadku przelewów zagranicznych przechodzących przez kilka banków pośredniczących. 

Prosimy nie zwlekać z opłatą do ostatecznego terminu przyjmowania aplikacji.