Prof. Ewgenij Towstych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Ewgenij Towstych

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn, budowa okrętu
Doktor honoris causa PG – 1965 roku
Promotor: prof. dr inż. Jerzy Doerffer

Urodził się w 1905 roku w Małtawie. Studia wyższe ukończył w Nikołajewskim Instytucie Budowy Okrętów w 1933 roku. W latach 1939–1941 był dyrektorem Bałtyckiej Stoczni Budowy Okrętów w Leningradzie, w latach 1941–1945 dyrektorem Stoczni Budowy Okrętów w Zielenogorsku w rejonie Leningradu. W 1959 roku uzyskał stopień doktora nauk.

Specjalista z technologii i budowy okrętów, projektant, budowniczy statków.

Był rektorem Leningradzkiego Instytutu Budowy Okrętów (1945–1976).

W latach sześćdziesiątych XX wieku nawiązał współpracę naukowo-badawczą między Politechniką Gdańską i Leningradzkim Instytutem Budowy Okrętów oraz zainicjował wymianę studentów i pracowników naukowych.

7 czerwca 1965 roku został wyróżniony godnością doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej w „uznaniu nieprzemijających zasług dla rozwoju nauki i kształcenia kadr okrętowców i rozwijania współpracy naukowo-dydaktycznej Leningradzkiego Instytutu Budowy Okrętów a Politechniką Gdańską dla dobra nauki polskiej”.

Został odznaczony odznaką „Zasłużonego działacza nauki i techniki” Dagestańskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oraz innymi odznaczeniami państwowymi.

Zmarł w 1976 roku w Leningradzie.

Bibliografia:

  1. M. Gliński, J. Kukliński, Kronika Gdańska 997–2000, t. II. 1945–2000, Gdańsk 2006
  2. J.W. Doerffer, Życie i pasje. Wspomnienia, t. II. Praca naukowa na Politechnice Gdańskiej, Gdańsk 2004
  3. Skład osobowy Politechniki Gdańskiej i plan studiów w roku akademickim 1966/67, Gdańsk 1966
  4. Skład osobowy Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 1972/73 wg stanu na dzień 1 X 1972, Gdańsk 1972
  5. www.korabel.ru