Prof. Jan D. Miller | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Jan D. Miller

Dyscyplina naukowa: chemia, metalurgia
Doktor honoris causa PG – 2010 r.
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Hupka, prof. zw. PG

Urodził się 7 kwietnia 1942 roku w Dubois.

Studia wyższe ukończył w Colorado School of Mines w 1966 roku – Metallurgical Engineer, gdzie w 1969 roku uzyskał stopień doktora.

W latach 1965–1969 pracował w fabrykach w wielu miastach w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Od 1969 roku pracuje w University of Utah w Salt Lake City, gdzie w 1972 roku został powołany na stanowisko Associate Professor, w 1978 roku Full Professor. Na tej uczelni pełnił w latach 2002–2012 funkcję kierownika Departament of Metalurgical Engineering.

Od 1980 roku współpracował z Politechniką Gdańską jako wykładowca na Studium Doktoranckim Chemii i Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym, współorganizował i uczestniczył w międzynarodowych konferencjach chemicznych w Polsce. Zainicjował staże naukowe i praktyki w przemyśle chemicznym Stanów Zjednoczonych Ameryki: profesorów, doktorantów i magistrantów oraz różnorodną pomoc dla Wydziału Chemicznego PG w zakresie: wyposażenia laboratoryjnego, aparatury badawczej, anglojęzycznych publikacji naukowych.

Twórca i inicjator badań nad techniką mikrotomografii komputerowej w badaniach naukowych nad technologiami przerobu surowców mineralnych.

Jest redaktorem czasopism naukowych: m.in.: International Journal of Mineral ProcessingHydrometallurgy Coal Preparation.

Jest autorem ponad 600 publikacji, w tym 8 książek na temat chemii organicznej i nieorganicznej. Promotor 50 doktorów, współpromotor (z PG) 4 doktorów.

Twórca, współtwórca 35 patentów, m.in. reaktora z wirującą warstwą cieczy (2008) oraz wdrożeń w przemyśle: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Chin, m.in.: napowietrzanego hydrocyklonu do usuwania zawiesiny ze ścieków (instalacje oczyszczające ścieki); przetwarzania piasków roponośnych w celu odzysku bitumu i produkcji syntetycznej ropy naftowej.

Autor opracowania nowej technologii produkcji DME zastosowanej w procesach gazyfikacji węgla, technologii produkcji paliwa rakietowego z materiałów ligninowych.

Współpracuje z instytutami badawczymi, uczelniami w: Wielkiej Brytanii, Polsce, Francji, Chinach, Republice Południowej Afryki, Ekwadorze, Egipcie, Chile, Sydney. Należy do Chińskiej Akademii Nauk. Członek towarzystw naukowych: the American Chemical Society (ACS), the Minerals, Metals and Materials Society (TMS), the Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME), the Mining and Metallurgical Society of America (MMSA). Od 1993 roku jest w National Academy of Enginering, od 2000 roku w American Academy of Engineering, członkiem National Academy of Inventors NAI Fellow. Jest współlaureatem Nagrody (z Robertem H. Richardsem) Mineral Industry Education Award (AIME AWARDS), laureatem nagród: AIME Mineral Industry Education Award, Frank Aplan Award (AIME/SME), Arthur M. Gaudin, Arthur F. Taggart i Milton E. Wadsworth i Stefanko Best Paper Award (SME).

Otrzymał tytuł wybitnego profesora metalurgii Univeristy of Utah w 2008 roku. Został wyróżniony godnością doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej 24 maja 2010 roku za: „wybitny wkład w rozwój chemii powierzchni, technologii drobnych ziaren, technologii surowców energetycznych i mineralnych, umożliwienie studiów i prowadzenia badan naukowych, realizacji prac doktorskich na University of Utah, zainicjowanie wzajemnej współpracy Politechniki Gdańskiej i jej promocji poza Polską”.

Doktor honoris causa University of Pretoria (2007), honorowy professor Central South University w Changsha w Chinach (2007). Kunming University of Science and Technology and Qinghai University.

Został odznaczony m.in.: The van Diest Gold Medal, Medal from the Colorado School of Mines, Award the University of Utah, Medal for Science and Technology władz stanu Utah, Medalem za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej.

Bibliografia

  1. J. Miller, The Utah Science and Technology Research Inititive – USTAR, „Pismo PG”, nr 10, 2010, s. 59–60
  2. Affelt W., Przyjaciele i dobry klimat. Wywiad z prof. Janem D. Millerem z Uniwersytetu Utah w Salt Lake City, USA, „Pismo PG”, nr 5, 2010, s. 7–8
  3. Prof. Jan D. Miller, Doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010