Dziekani Wydziału Architektury (poprzednich kadencji) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dziekani Wydziału Architektury (poprzednich kadencji)

Wydział Architektury (1945 – 1969)

prof. dr inż. arch. Marian Osiński 1945 – 1952
prof. mgr inż. Franciszek Otto 1952 – 1954
prof. mgr inż. arch. Józef Rybicki 1954 – 1956
prof. mgr inż. arch. Włodzimierz Prochaska 1956 – 1958
prof. mgr inż. arch. Józef Rybicki 1958 – 1962
prof. mgr inż. arch. Stanisław Różański 1962 – 1964
prof. mgr inż. Franciszek Otto 1964 – 1969

Wydział Budownictwa i Architektury (1969 – 1971)

prof. nadzw. mgr inż. Roman Kazimierczak 1969 – 1971

Instytut Architektury i Urbanistyki (1971 – 1981) — Dyrektorzy z uprawnieniami dziekana

doc. dr inż. arch. Wiesław Anders 1971 – 1978
doc. dr hab. inż. arch. Mieczysław Kochanowski 1978 – 1981

Wydział Architektury (1981)

doc. dr inż. arch. Czesław Swędrzyński 1981 – 1982
doc. dr hab. inż. arch. Marian Sztafrowski 1982 – 1983
doc. mgr inż. arch. Lech Zaleski 1983 – 1985
prof. dr inż. arch. Wiesław Gruszkowski 1985 – 1990
dr inż. arch. Andrzej Baranowski 1990 – 1993
prof. dr inż. arch. Wiesław Anders 1993 – 1996
prof. dr inż. arch. Wiesław Anders, prof. zw. PG 1996 – 1999
prof. dr hab. inż. arch. Mieczysław Kochanowski, prof. zw. PG 1999 – 2002
dr hab. inż. arch. Andrzej Baranowski prof. nadzw. PG 2002 – 2008
dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz 2008 – 2016
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka 2016 –