Dziekani Wydziału Chemicznego (poprzednich kadencji) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dziekani Wydziału Chemicznego (poprzednich kadencji)

Wydział Chemiczny (1945)

prof. nadzw. Włodzimierz Wawryk 1945 – 1948
z-ca prof. dr Stefan Minc 1948 – 1951
prof. nadzw. dr inż. Włodzimierz Rodziewicz 1951 – 1953
prof. nadzw. dr Ignacy Adamczewski 1953 – 1954
doc. dr inż. Tadeusz Pompowski 1954 – 1956
prof. nadzw. mgr inż. Zbigniew Rozmej 1956 – 1958
prof. nadzw. dr inż. Włodzimierz Rodziewicz 1958 – 1962
prof. nadzw. dr inż. Tadeusz Pompowski 1962 – 1965
prof. zw. dr Zygmunt Ledóchowski 1965 – 1965
prof. zw. dr Igancy Adamczewski 1965 – 1969
doc. dr hab. inż. Włodzimierz Libuś 1969 – 1971
doc. dr. hab. inż. Teresa Sokołowska 1971 – 1973
prof. nadzw. dr hab. inż. Zdzisław Sikorski 1973 – 1975
doc. dr hab. inż. Włodzimierz Zwierzykowski 1975 – 1978
prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Sikorski 1978 – 1981
prof. zw. dr hab. inż. Jan Dobrowolski 1981 – 1984
prof. dr hab. inż. Bronisław Drozdowski, prof. nadzw. PG 1984 – 1990
prof. dr hab. inż. Jan Biernat, prof. nadzw PG 1990 – 1993
prof. zw. dr hab. inż. Jan Biernat 1993 – 1996
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 1996 – 1999
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG 1999 – 2002
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski 2002 – 2005
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG 2005 – 2008
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG 2008 – 2012
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. zw. PG 2012 – 2016
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. zw. PG 2016 – 

Wydział Inż. Rolnej (1948 – 1951)

prof. inż. Paweł Kułakowski 1948 – 1951