Dziekani Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (poprzednich kadencji) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dziekani Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (poprzednich kadencji)

Wydział Łączności (1952 – 1966)

                                                                                                                                                                    
prof. mgr inż. Łukasz Dorosz1952 – 1952
z-ca prof. mgr inż. Wiktor Szukszta1952 – 1955
z-ca prof. mgr inż. Tadeusz Karolczak1955 – 1958
prof. dr inż. Józef Lenkowski1958 – 1964
prof. dr inż. Jerzy Seidler1964 – 1966

Wydział Elektroniki (1966 – 1995)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
prof. dr inż. Józef Sałaciński1966 – 1967
doc. dr hab. inż. Wiktor Szukszta1967 – 1968
prof. dr hab. inż. Krzysztof Grabowski1968 – 1971
prof. dr inż. Józef Sałaciński1971 – 1972
prof. dr inż. Marian Zientalski1972 – 1975
prof. zw. dr hab. inż. Michał Białko1975 – 1981
prof. dr hab. Wojciech Sobczak1981 – 1987
prof. dr inż. Marian Zientalski1987 – 1990
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk1990 – 1996

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (1995)

                                                                                                                                     
dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. nadzw. PG1996 – 2002
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG2002 – 2008
dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG2008 – 2016
dr hab. inż. Jerzy Wtorek2016 –