Prof. Aleksander Kołodziejczyk | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Aleksander Kołodziejczyk

Aleksander Kołodziejczyk

Dyscyplina naukowa: chemia

Sprawował urząd rektora w latach 1996-2002

Urodził się 8 czerwca 1942 r. w Bielsku-Białej. Studia wyższe ukończył w 1966 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1966 r. rozpoczął pracę na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, na którym w 1973 r. uzyskał doktorat, a w 1979 r. – habilitację. Na stanowisko docenta został powołany w 1981 r., na stanowisko profesora nadzwyczajnego w 1991 r., a na stanowisko profesora zwyczajnego w 1997 r. Tytuł profesora otrzymał w 1993 r. W 1965 r. odbył praktykę w fabryce celulozy w Szwecji. W okresie pracy na Politechnice Gdańskiej odbył w latach 1979–1980, 1984, 1988–1990 staże naukowe w Medical College of Ohio, Department of Biochemistry.

Na Politechnice Gdańskiej pełnił następujące funkcje: w latach 1981–1988 dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Organicznej oraz Żywnościowej, w latach 1990–1996 prorektora ds. kształcenia, w latach 1996–2002 rektora i w latach 2005–2011 kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału Chemicznego. Ma bardzo znaczący udział w zwiększeniu bazy materialnej i modernizacji obiektów Politechniki Gdańskiej, takich jak między innymi: Auditorium Novum, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gmach Główny i osiedla studenckiego.

W latach 1996–2002 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego, a w latach 1996–1999 wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. W 1993 r. zapoczątkował na Politechnice Gdańskiej trwające do dzisiaj koncerty muzyki klasycznej. Pełni także funkcję przewodniczącego Rady Seniorów w Klubie Seniora Politechniki Gdańskiej i wspiera działalność Gdańskiej Rodziny Katyńskiej i Związku Sybiraków. W styczniu 2014 r. przeszedł na emeryturę.

Autor i współautor 310 publikacji, w tym 1 książki i 3 skryptów, na temat chemii organicznej, syntezy związków organicznych, technologii organicznej. Ponadto autor 5 wdrożonych patentów, w tym odczynnika do analizy stężenia glukozy we krwi. Od 2009 r. jest redaktorem działowym miesięcznika „Przemysł Chemiczny” w zakresie biotechnologii i technologii organicznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego i European Peptide Society. W latach 2003–2007 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Centrum Chemii Polimerów PAN, a od 2005 r. – przewodniczącego Rady Naukowej Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk.

Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Pomorską Nagrodą Artystyczną „Gryf Pomorski”, Złotym Medalem za zasługi dla Politechniki Gdańskiej oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Rektorzy i prorektorzy Politechniki Gdańskiej 1904-2014, red. B. Mazurkiewicz, Gdańsk 2014