Prof. Fritz Krischen (historia budownictwa i historia sztuki) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Fritz Krischen (historia budownictwa i historia sztuki)

Fritz Krischen

ur. 16. 12. 1881, zm. 15. 7. 1949
prof. zwycz. historii budownictwa i historii sztuki
rektor od 1. 7. 1931 do 30. 6. 1932

Ur. 26.12.1881 w Kolonii. 1901-1907 studia na wydziale architektury Politechniki Berlińskiej, 1907 dyplom inżyniera. 1907-1911 studia na wydziale archeologii Uniwersytetu Berlińskiego i uniwersytetu w Greifswald. 1911 doktorat na uniwersytecie w Greifswald. W latach 1908-1915 praca przy wykopaliskach dla berlińskich muzeów państwowych. 1919-1924 prof. zwyczajny form starożytnej i średniowiecznej sztuki budowlanej na Politechnice Akwizgrańskiej. 1924 prof. zwyczajny historii budownictwa i historii sztuki na Politechnice Gdańskiej. 1931/32 rektor uczelni. Od 1939 na przymusowej emeryturze. Zm. 15.7.1949 w Lubece.

Źródło: Beitrage und Dokumente zur Geschichte der Technischen Hochshule Danzig 1904-1945, Hannover 1979;

przekład: Marta Szafrańska-Brandt