Prof. Hans Lorenz (mechanika) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Hans Lorenz (mechanika)

Hans Lorenz

ur. 24. 3. 1865, zm. 4. 7. 1940
prof. zwycz. mechaniki
rektor od 1. 7. 1915 do 30. 6. 1917

Ur. 24.3.1865 w Wilsdruff/Saksonia. Po studiach politechnicznych w Dreźnie (1885-1890) do 1894 zatrudniony jako inżynier w przesiębiorstwach przemysłowych, potem w Monachium jako inżynier ogólny. Ponieważ politechnika nie miała jeszcze prawa przyznawania tytułów doktorskich, dyplom (1984) uzyskany na Uniwersytecie Monachijskim. 1896 prof. nadzwyczajny na uniwersytecie w Halle-Wittenberdze; 1900, na uniwersytecie w Getyndze; tam również dyrektor Instytutu Fizyki Technicznej. 1904 prof. zwyczajny mechaniki na Politechnice Gdańskiej. 1915-1917 rektor uczelni. 1919 doktor inżynier honoris causa Politechniki Brunszwickiej; honorowy obywatel politechniki w Karlsruhe, członek honorowy Niemieckiego Związku Technologii Niskich Temperatur. Zm. 4.7.1940 w Sistrans (Tyrol).

Źródło: Beitrage und Dokumente zur Geschichte der Technischen Hochshule Danzig 1904-1945, Hannover 1979;

przekład: Marta Szafrańska-Brandt