Prof. Hermann Stremme (geologia i mineralogia) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Hermann Stremme (geologia i mineralogia)

Hermann Streme

ur. 17. 5. 1879, zm. 26. 4. 1961
prof. zwycz. geologii i mineralogii
rektor od 1. 7. 1928 do 30. 6. 1929

Ur. 17.5.1879 w Krefeld. 1898-1903 studia z dziedziny chemii, geologii i mineralogii na uniwersytetach w Bonn i Berlinie; 1903 doktorat na Uniwersytecie Berlińskim. 1903 asystent, 1908 habilitacja, 1912 prof. nadzwyczajny geologii i paleontologii na tym uniwersytecie. 1914-1945 prof. zwyczajny mineralogii i geologii na Politechnice Gdańskiej. 1928-1929 rektor uczelni. 1946 referent w niemieckim Zarządzie Rolnictwa i Lasów w Berlinie Wschodnim. 1947 dyrektor Instytutu Kartografii, 1950 w Ministerstwie Rolnictwa i Lasów w Berlinie. Od 1952 na emeryturze. Zm. 26.4.1961 w Berlinie.

Źródło: Beitrage und Dokumente zur Geschichte der Technischen Hochshule Danzig 1904-1945, Hannover 1979;

przekład: Marta Szafrańska-Brandt