Prof. Jacek Namieśnik | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Jacek Namieśnik

Prof. Namieśnik

Dyscyplina naukowa: chemia

Rektor w latach 2016-2019

Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie. Studia wyższe ukończył w 1972  r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1972 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, w której na Wydziale Chemicznym uzyskał w 1978 r. doktorat, a w 1985 r. habilitację. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego został powołany w 1991 r., profesora zwyczajnego w 1998 r. Tytuł profesora otrzymał w 1995 r.

Na Politechnice Gdańskiej pełnił funkcje: prodziekana do spraw kształcenia (1990-1996) i dziekana (1996-2002; 2005-2012) Wydziału Chemicznego, w latach 1995-2019 był kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej.

W latach 2002-2005 oraz 2012-2016 kierował Studium Doktoranckim na Wydziale Chemicznym.

Pełnił liczne funkcje poza Politechniką Gdańską: w latach 2007-2016 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w latach 2016 -2019 wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT).

Autor i współautor ponad 1000 publikacji, w tym 8 książek na temat analityki zanieczyszczeń i monitoringu środowiska, zielonej chemii analitycznej, analityki żywności. Promotor 66 doktorów. Twórca 13 patentów.

Był twórcą metod do oznaczania wskaźników zanieczyszczenia powietrza, współtwórcą nowych sposobów wytwarzania gazowych mieszanin wzorcowych i bezmatrycowych materiałów oraz technik badania, jakości powietrza. Stworzył gdańską szkołę chemii analitycznej.

Należał do Komitetów Polskiej Akademii Nauk, w latach 1994-2019 Komitetu Chemii Analitycznej, gdzie w latach 2007-2015 był przewodniczącym, w latach 2011-2014 Komitetu Badań Morza, Polskiego Towarzystwa Chemicznego (w latach 2004-2009 był przewodniczącym oddziału gdańskiego) oraz wielu rad naukowych: Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej oraz międzynarodowych towarzystw naukowych: International Association of Environmental Analytical Chemistry (IAEAC), International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), Advisory Board International Association of Environmental Analytical Chemistry, Romanian Society of Analytical Chemistry. Od 2017 roku w Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych w sekcji Nauki przyrodnicze.

Był członkiem 9 rad redakcyjnych czasopism naukowych i popularnonaukowych z listy filadelfijskiej m.in.: „Critical Reviews in Environmental Science and Technology”, „Critical Review in Analytical Chemistry”, „Polish Journal of Environmental Studies”.

Został wyróżniony godnością profesora honoris causa Uniwersytetu w Bukareszcie (2000), doktora honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2015), Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (2015),.

Uhonorowany Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, dwukrotnie Nagrodą Prezesa Rady Ministrów, nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Został odznaczony Medalem Wiktora Kemuli i Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Zmarł 14 kwietnia 2019 roku w Gdańsku.