Prof. Julius Sommer (matematyka) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Julius Sommer (matematyka)

Julius Sommer

ur. 9. 7. 1871, zm. 16. 8. 1943
prof. zwycz. matematyki
rektor od 1. 7. 1924 do 30. 6. 1925

Ur. 9.7.1871 w Reutlingen. Po studiach matematycznych na Politechnice Stuttgarckiej i na uniwersytecie w Tybindze 1897 tytuł doktora nauk przyrodniczych na uniwersytecie w Tybindze. 1897 asystent, 1899 prywatny docent na uniwersytecie w Getyndze, 1901 profesor na Akademii Rolniczej w Bonn-Poppelsdorf, równocześnie prywatny docent na Uniwersytecie Bońskim. 1904 prof. zwyczajny matematyki na Politechnice Gdańskiej. 1924-1925 rektor uczelni. Od 1937 na emeryturze. Zm. 16.8.1943 w Gdańsku.

Źródło: Beitrage und Dokumente zur Geschichte der Technischen Hochshule Danzig 1904-1945, Hannover 1979;

przekład: Marta Szafrańska-Brandt