Prof. Otto Heuser (nauki rolnicze) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Otto Heuser (nauki rolnicze)

Otto Hauser

ur. 6. 10. 1896, zm. 11. 8. 1965
prof. zwycz. rolnictwa
rektor od 1. 7. 1932 do 30. 6. 1934

Ur. 6.10.1896 w Wuppertalu-Oberbarmen. Studia rolnicze na uniwersytetach w Bonn i Giessen. 1919 doktorat na uniwersytecie w Giessen, 1923 habilitacja w Wyższej Szkole Rolniczej w Berlinie; tamże prywatna docentura w dziedzinie rekultywacji bagien i technik upraw. 1925 do 1934 prof. zwyczajny nauk rolniczych na Politechnice Gdańskiej. 1932-1934 rektor uczelni. 1934 do 1945 prof. zwyczajny ekonomiki rolnictwa na Politechnice Monachijskiej. 1950 do 1961 dyrektor Instytytu Ekonomiki Niemieckiego Zakładu Badań Rolniczych w Brunszwiku-Völkenrode. Od 1961 emerytowany z Politechniki Monachijskiej. Zm. 11.8.1965 w Unterpfaffenhofen k. Monachium.

Źródło: Beitrage und Dokumente zur Geschichte der Technischen Hochshule Danzig 1904-1945, Hannover 1979;

przekład: Marta Szafrańska-Brandt