Prof. Paweł Szulkin | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Paweł Szulkin

Paweł Szulkin

Dyscyplina naukowa: elektrotechnika

Sprawował urząd rektora w latach 1949-1951

Urodził się 29 sierpnia 1911 r. w Smorgoniach. Studia wyższe ukończył w Wyższej Szkole Elektryczności w Paryżu. Doktorat uzyskał na Sorbonie w 1936 r.

W latach 1936–1939 pracował w Zakładach Radiowych „Elektrit” w Wilnie (główny konstruktor). W okresie II wojny światowej został wywieziony do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i pracował w obozie pracy dla naukowców, wykładając w Akademii Łączności oraz prowadząc badania w Laboratorium Badań Specjalnych Instytutu Politechnicznego w Moskwie. Zatrudniony w laboratorium badawczym, stworzył liczne konstrukcje aparatury radiotechnicznej przeznaczonej dla lotnictwa i wojsk zmotoryzowanych.

Był żołnierzem I Armii Wojska Polskiego, mianowany majorem w 1943 r. Od 1944 r. mieszkał w Lublinie, gdzie został dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w Lublinie oraz wykładowcą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 1945 r. pełnił także funkcję dyrektora technicznego Polskiego Radia.

W 1945 r. rozpoczął pracę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, na której pełnił funkcje: w latach 1945–1951 kierownika Katedry Radiotechniki oraz w latach 1949–1951 rektora. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1951 r.

Na Politechnice Gdańskiej pracował do 1951 r. W latach 1947–1948 pełnił dodatkowo funkcję kierownika w Przedsiębiorstwie Państwowym Morskiej Obsługi Radiowej Statków w Gdyni, w latach 1948–1951 pracował jako profesor Politechniki Warszawskiej, a w latach 1950–1951 jako wicedyrektor Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego w Warszawie. Był członkiem korespondentem, a od r. 1961 członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.

Autor i współautor: 4 monografii na temat radiotechniki i 10 publikacji dotyczących jej działów, 6 patentów. Promotor kilku doktorów.

W latach 1952–1968 był zatrudniony jako kierownik Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie, natomiast w 1962 r. został przedstawicielem Polski w UNESCO w Paryżu. Od marca 1968 r. przebywał na przymusowej emigracji we Francji. Był tam wykładowcą w Wyższej Szkole Technicznej École Centrale w Lyonie. Zmarł 15 września 1987 r. w Lyonie.

Rektorzy i prorektorzy Politechniki Gdańskiej 1904-2014, red. B.Mazurkiewicz, Gdańsk 2014