Prof. Stanisław Rydlewski | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Stanisław Rydlewski

Stanisław Rydlewski

Dyscyplina naukowa: budownictwo

Sprawował urząd rektora w latach 1968-1970

Urodził się 29 października 1911 r. w Rogowie. W 1937 r. uzyskał absolutorium na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. W latach 1938–1939 był zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim we Lwowie (budowa dróg). Był żołnierzem wojny obronnej 1939 r., brał udział w obronie Warszawy. Został jeńcem Oflagu II C w Woldenbergu (wykładał tam w Kole Inżynierii Lądowej i Wodnej w ramach Studium Dokształcania Politechnicznego).

W latach 1945–1946 pracował w Zarządzie Miejskim w Łodzi oraz Biurze Odbudowy Portów w Gdańsku.

Pracę na Politechnice Gdańskiej rozpoczął w listopadzie 1945 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej, na którym ukończył w 1945 r. studia wyższe, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa. W 1949 r. uzyskał doktorat. Na stanowisko zastępcy profesora został powołany w 1949 r., a na docenta w 1955 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1955 r., zaś profesora zwyczajnego w 1966 r.

Jako pracownik Politechniki Gdańskiej pełnił następujące funkcje: w latach 1948–1951 kierownika Katedry Budownictwa Drewnianego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej, w latach 1951–1970 kierownika Katedry oraz Zakładu Statyki i Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Architektury, w latach 1950–1951 dziekana Wydziału Budownictwa i w latach 1954–1956 rektora Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, w latach 1954–1956 i w latach 1959–1968 prorektora ds. nauczania, a następnie w latach 1968–1970 rektora.

Autor licznych publikacji naukowych na temat konstrukcji budowlanych.

Był członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Rady Głównej Ministerstwa Oświaty (w latach 1954–1956 przewodniczący Sekcji Technicznej), Rady Naukowo-Technicznej Zakładu Badań i Doświadczeń Gdańskiego Zjednoczenia Budownictwa (przewodniczący) oraz Rady Naukowej Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym.

Laureat indywidualnej Nagrody Państwowej I stopnia w 1963 r., został też odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. Zmarł 28 lutego 1970 r. w Gdańsku.

Rektorzy i prorektorzy Politechniki Gdańskiej 1904-2014, red. B.Mazurkiewicz, Gdańsk 2014