dr hab. inż. Grzegorz Lentka, prof. uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Grzegorz Lentka, prof. uczelni

 

 

Prodziekan ds. organizacji studiów

data urodzenia
1972

wykształcenie

 • Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki (1996)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (2014),
 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (2003)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (2000–2003), adiunkt (2003–2017), profesor nadzwyczajny (2017–2019), profesor uczelni (od 2019)

pozycja akademicka

 • prodziekan ds. organizacji studiów (od 2022),
 • przewodniczący komisji programowej podkierunku Elektronika (od 2020)
 • koordynator grupy dyscyplin AEiE ora ITiT w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej (od 2019)

funkcje instytucjonalne

 • członek Sekcji Aparatury i Systemów Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (2007-2010),
 • członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (2016-2020)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Dania, Ingenior Hojskolen, Haslev. (luty–czerwiec 1996)
 • Włochy, University of Trento (maj 2004, październik 2005)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • redaktor działowy czasopisma Metrology & Measurement Systems (od 2017)
 • członek IEEE, IEEE IMS(od 2007), IEEE CS (od 2014), IEEE YP
 • Członek Friends of Technical Commmitee 7 Measurement Science of IMEKO International Measurement Confederation

zainteresowania naukowe

 • metody i przyrządy pomiarowe spektroskopii impedancyjnej do diagnostyki obiektów technicznych
 • wykorzystanie cyfrowego przetwarzania sygnałów w metrologii, pomiarowe zastosowania sygnałów o projektowanych kształtach
 • układy i metody pomiarowe dla czujników (smart sensors)
 • metody pomiaru energii z przeznaczeniem dla aplikacji niskomocowych (n.p. ocena efektywności “energy harvesting”, optymalizacji poboru mocy w mikromocowych zastosowaniach mikrokontrolerów)

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

Google Scholar

ResearcherID
 

nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Przeglądu Technicznego za rozwiązanie innowacyjne „Analizator wysokoimpedancyjny” na VI Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 2005 w Gdańsku.
 • II miejsce w konkursie „Najlepsze Wdrożenie PG” 2007.
 • Główna nagroda Medal Mercurius Gedanensis targów Technicon Innowacje, 5 Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji za „Rodzinę przenośnych analizatorów impedancji do diagnostyki powłok antykorozyjnych” wdrożonych do produkcji seryjnej w firmie Atlas Sollich, Gdańsk 28-29. 10 2009.
 • Medal w konkursie Innowacje 2009 na 5 Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji za „Zminiaturyzowany telemetryczny analizator impedancji do diagnostyki powłok antykorozyjnych”, Gdańsk 28-29. 10 2009.
 • Best Poster Award na konferencji 14th Joint International IMEKO TC!+TC7+TC13 Symposium Jena 2011.
 • Medal w konkursie Innowacje 2012 na Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji za „Rodzina szybkich i zminiaturyzowanych analizatorów impedancji nowej generacji, do spektroskopii impedancyjnej dla celów monitorowania i diagnostyki obiektów technicznych oraz biologicznych”, Gdańsk 28-29. 10 2012.
 • Puchar Związku Czeskich Hutników w konkursie Innowacje 2012 na Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji za „Rodzina szybkich i zminiaturyzowanych analizatorów impedancji nowej generacji, do spektroskopii impedancyjnej dla celów monitorowania i diagnostyki obiektów technicznych oraz biologicznych”, Gdańsk 28-29. 10 2012.
 • Medal im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego nadany przez Zarząd Główny SEP w 2019 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej zespołowa I stopnia za wyróżniająca działalność dydaktyczną (1998, 2000, 2002, 2015).
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej indywidualna II stopnia za wyróżniająca działalność dydaktyczną (2002).
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Gdańskiej III stopnia, za osiągnięcia w działalności naukowej (2003, 2006, 2008).
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej zespołowa III stopnia za szczególne osiągnięcia dydaktyczne (2010).
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe (2013).
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej indywidualna II stopnia za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (2014).
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej indywidualna III stopnia za wyróżniająca działalność organizacyjną (2020).
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej zespołowa I stopnia za osiągnięcia organizacyjne (2021)