Architektura

Kształcenie na architekturze jest proporcjonalnie wysmakowaną kompozycją kształcenia artystycznego z solidną dawką wiedzy inżynierskiej.

Podczas studiów zapoznasz się z historią architektury oraz teoriami projektowania architektury współczesnej. Poznasz zasady projektowania różnych obiektów, od budynków mieszkalnych, poprzez obiekty użyteczności publicznej, na obiektach przemysłowych kończąc. W procesie projektowania m.in. domów jedno - i wielorodzinnych, hoteli, budynków oświaty, dworców, portów jachtowych będziesz wykorzystywać programy komputerowe do wykonywania rysunków architektoniczno-budowlanych, wizualizacji oraz projektowania parametrycznego. Odbędziesz też indywidualną, dwutygodniową praktykę budowlaną.

Pamiętaj, że część studiów możesz realizować na uczelniach krajowych i zagranicznych w ramach programów MOSTECH/Erasmus+.

Argumenty za:

  • nauczysz się samodzielnego i kreatywnego podejmowania decyzji projektowych
  • zdobędziesz umiejętność współpracy z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
  • poznasz zasady współpracy z firmami działającymi na rynku budowlanym

Perspektywy zatrudnienia

  • biura i pracownie projektowe
  • firmy wykonawcze, nadzór budowlany w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem
  • pracownie konserwacji zabytków
  • stosowne komórki organów samorządowych