Geodezja i kartografia są związane nie tylko z redakcją map. Podczas studiów przekonasz się jak niezwykle istotną rolę pełni geodeta.

Poznasz zagadnienia związane z procesem inwestycyjnym, badaniem stanu prawnego nieruchomości, monitoringiem budowli i środowiska czy analizami geoprzestrzennymi.

Zadania współczesnej geodezji i kartografii wynikają z obowiązujących uwarunkowań prawnych, a także technicznych i dotyczą tworzenia opracowań kartograficznych, monitoringu budowli i środowiska, analiz geoprzestrzennych czy badań stanu prawnego nieruchomości. Do wyznaczania położenia obiektów stosowane są techniki pomiarów naziemnych i satelitarnych. Wyniki pomiarów oraz inne informacje o obiektach tworzą relacyjną bazę danych wykorzystywaną do różnorodnych analiz opracowywanych na potrzeby racjonalizacji gospodarki przestrzennej, usprawnienia procesów inwestycyjnych oraz wspomagania akcji ratowniczych w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń.

Na studiach realizowane są profile kształcenia, które przygotowują do wykonywania pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych oraz ich numerycznego opracowywania i wizualizacji.  

Argumenty za:

  • ukończenie studiów na kierunku Geodezja i Kartografia umożliwia staranie się o uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji oraz kartografii
  • dzięki współpracy i pozycji międzynarodowej Politechniki Gdańskiej studenci mają możliwość semestralnych wyjazdów do uczelni innych krajów Unii Europejskiej
  • mogą również brać udział w ciekawych badaniach naukowych z dyscyplin OECD: inżynieria lądowa, inżynieria środowiska lub nauki o Ziemi i środowisku

Perspektywy zatrudnienia:

  • firmy geodezyjne w branży inżynierskiej i geoinformatycznej
  • jednostki geodezyjne w administracji publicznej
  • placówki naukowo-badawcze
  • biura usług geodezyjnych i projektowych