badania

Inżynieria środowiska jest interdyscyplinarnym kierunkiem kształcącym specjalistów w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji infrastruktury mającej na celu zarówno wykorzystanie i przekształcanie zasobów środowiskowych, jak i ich ochronę. 

W takcie studiów nauczysz się, w jaki sposób projektować infrastruktury wodne, sanitarne, gazowe, wentylacji i klimatyzacji. Poznasz tajniki wykonawstwa systemów związanych z energetyką, ogrzewnictwem i chłodnictwem. Dowiesz się w jaki sposób tworzyć aglomeracje wykorzystując  nowoczesne rozwiązania, dbając tym samym o ochronę środowiska.

Inżynieria środowiska to najprężniej rozwijająca się gałąź gospodarki opartej na surowcach odnawialnych, nowoczesnych systemach produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zamkniętych obiegach technologicznych. Wybierając ten kierunek możesz stać się jej częścią.

Argumenty za

  • możliwość zatrudnienia w branży sanitarnej w roli projektanta lub wykonawcy
  • stałe zapotrzebowanie na kadrę inżynierską w gospodarce polskiej i unijnej
  • opcja wyjazdów semestralnych w ramach programu Erasmus+

Perspektywy zatrudnienia:

  • biura projektowo-instalacyjno-kosztorysowe
  • wykonawstwo i nadzór budowlany
  • przedsiębiorstwa wykorzystujące odnawialne zasoby naturalne, zajmujące się recyklingiem i odzyskiem energii, biogospodarką i gospodarką bezodpadową.
  • jednostki administracji związane ze środowiskiem
  • placówki naukowo-badawcze i oświatowe, laboratoria analityczne, badawcze i diagnostyczne