transport

Na kierunku Transport kształcimy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską, zajmującą się planowaniem, projektowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem systemów transportowych oraz szeroko pojętą logistyką transportową.

Podczas studiów poznasz tajniki nowoczesnego transportu, nauczysz się rozwiązywania problemów organizacji, planowania i projektowania systemów sterowania ruchem. Będziesz miał okazję zgłębić wiedzę  dotyczącą procesów transportowych i staniesz się ekspertem  do spraw zarządzania infrastrukturą transportową oraz rozwiązywania zaawansowanych problemów transportowych i logistycznych.

Argumenty za:

 • Nieustanny rozwój transportu generuje ciągle nowe wyzwania — każdy specjalista w tej dziedzinie jest pożądany. Popyt na przemieszczanie osób i towarów z roku na rok rośnie, a razem z nim rynek transportowy i miejsca pracy.
 • Zajęcia prowadzone na wielu specjalistycznych programach do analiz transportowych i logistycznych oraz projektowania infrastruktury.
 • Kadra nauczycielska współpracująca z przemysłem (ministerstwem, samorządami, koncernami, firmami i przedsiębiorstwami), posiadająca doświadczenie praktyczne łącząc teorię z praktyką.
 • Możliwość wyjazdów do krajów UE w ramach programu Erasmus+.
 • Prężnie działające koła naukowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Zarządzanie i sterowanie ruchem drogowym, kolejowym, wodnym i lotniczym.
 • Firmy spedycyjne i logistyczne
 • Transport wewnętrzny w przedsiębiorstwach
 • Wydziały transportu w jednostkach samorządowych,
 • Biura projektowe, konsultingowe, analityczne,
 • Jednostki eksploatacyjne transportu i infrastruktury,
 • Jednostki organizacyjne służb inżynierii ruchu,
 • Placówki naukowo-badawcze i oświatowe