Zdolni z Pomorza | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zdolni z Pomorza
Zdolni z Pomorza

Projekt „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Politechniką Gdańską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1228/192/16 z dnia 29 listopada 2016 r.). Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 1 572 586,77 PLN.

Portal projektu „Zdolni z Pomorza” znajduje się pod adresem: https://zdolnizpomorza.pl/

Celem projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” jest wsparcie uczniów uzdolnionych z klas VII i VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych Województwa Pomorskiego w dziedzinach: fizyka, informatyka i matematyka, a także biologia i chemia.

W ramach projektu realizowane są tzw. akademickie formy wsparcia. Należą do nich: spotkania akademickie, warsztaty tematyczne, zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie), kursy e-learningowe oraz opieka mentorska.

Jest to projekt ogólnouczelniany. W przygotowanie i przeprowadzanie poszczególnych działań zaangażowani są pracownicy różnych jednostek, w szczególności Wydziału Chemicznego, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.

Przejdź do oferty edukacyjnej projektu "Zdolni z Pomorza":

oferta edukacyjna