XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-21

XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Student Wynalazca XIII 22_23

Konkurs Student-Wynalazca adresowany jest do
studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami 
wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym
lub zgłoszonego do ochrony
 w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą
.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów  w Genewie. Ponadto, laureaci Konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2023.

Nabór zgłoszeń do Konkursu trwa do 25 stycznia 2023 r.
Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
https://tu.kielce.pl/xiii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: ksw@tu.kielce.pl

Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Zapraszamy do udziału w Konkursie Student-Wynalazca!

11 wyświetleń