Nowy prezes Excento Mariusz Machajewski: Zbuduję trwały pomost między nauką a biznesem [#LudziePG, odc. 3] | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-10-29

Nowy prezes Excento Mariusz Machajewski: Zbuduję trwały pomost między nauką a biznesem [#LudziePG, odc. 3]

Na zdjęciu Mariusz Machajewski
Mariusz Machajewski, prezes spółki Excento. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
Mariusz Machajewski to nowy prezes politechnicznej spółki Excento, wspierającej naukowców PG w komercjalizacji ich projektów badawczych, a także łączącej świat nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W wywiadzie prezes Machajewski opowiada m.in. o wizji rozwoju spółki, swoich kompetencjach i dotychczasowych dokonaniach zawodowych, a także o różnicach dzielących świat nauki i biznesu - oraz pomysłach na to, jak można je zniwelować.

Maciej Dzwonnik, rzecznik PG: Przez ponad 20 lat pracował pan w Grupie Lotos, z czego przez ponad 10 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. Co należało do pańskich obowiązków?

Mariusz Machajewski*, prezes spółki Excento: - Odpowiadałem za całokształt finansów spółki, czyli m.in. za zarządzanie płynnością i ryzykiem finansowym, sprawozdawczość, controling, i wiele innych. Zajmowałem się też finansową stroną inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez Lotos, na przykład projektem EFRA, który zwiększył efektywność przerobu ropy naftowej w Lotosie, a wcześniej tzw. „Programem 10+”, który był jednym z większych programów inwestycyjnych polskiej gospodarki w XXI w.

Na czym polegał?

– Przyczynił się nie tylko do znaczącej rozbudowy samej rafinerii w Gdańsku, ale przede wszystkim do znacznego zwiększenia jej możliwości technologicznych i przerobowych, blisko dwukrotnie.

Czy w czasie pracy w Lotosie miał pan w jakiś sposób do czynienia z Politechniką Gdańską?

– Tak naprawdę to praktycznie na co dzień, bo bardzo duża część kadry inżynierskiej Lotosu to absolwenci PG. Dodatkowo, Lotos zawsze chętnie i wieloaspektowo współpracował z uczelniami wyższymi i instytucjami badawczymi. Zlecano im badania dotyczące m.in. nowych produktów rafineryjnych wprowadzanych na rynek, co było bardzo ważnym elementem polityki Lotosu polegającej na stawianiu na innowacyjność i wdrożenia nowych produktów i technologii.

Obecnie objął pan stery w politechnicznej spółce Excento, której głównym celem jest łączenie świata nauki i biznesu. Dla władz uczelni to bardzo ważny element działalności PG.

– Zgadza się, a ja mogę wnieść do niej szeroką znajomość świata biznesu i jego potrzeb względem nauki i technologii. Moja wiedza na temat różnych aspektów działania biznesu jest bardzo szeroka i zamierzam przełożyć ją na wymierne wsparcie w rozwoju Excento.

Do tej pory spółka Excento działała głównie w oparciu o kadry naukowe.

– I to nie było złe rozwiązanie, bo radziła sobie co najmniej dobrze. Korzyścią dla każdej spółki jest jednak możliwość spojrzenia na niektóre zagadnienia i procesy z innej perspektywy, bo to przyspiesza jej rozwój. Moim celem jest pomoc naukowcom PG nie tylko w zbliżeniu do świata biznesu, ale też w zrozumieniu tego, jak ten biznes działa, czym się kieruje i jakie ma oczekiwania. Znalezienie wspólnego języka między tymi obszarami czasami nie jest łatwe, bo w biznesie liczy się przede wszystkim efektywność, czas działania i wynik, a w nauce niektóre procesy biegną swoim rytmem. Istnieją jednak narzędzia, które skracają tę ścieżkę i pozwalają uzyskać oczekiwane efekty w krótszym czasie.

Objął pan stanowisko na przełomie września i października. Jak wyglądały pierwsze tygodnie pańskiej pracy na Politechnice Gdańskiej?

– Poznaję ją z każdym dniem coraz lepiej, przyjęto mnie bardzo życzliwie. Podoba mi się wizja rozwoju uczelni, którą przedstawiły mi jej władze, jak również cele i zadania stawiane przed spółką Excento. Wiele firm i samych mieszkańców Trójmiasta nie zdaje sobie sprawy, jak dużym i ważnym ośrodkiem akademickim i naukowym jest Politechnika, a jednym z moich głównych zadań jest zbudowanie trwałego i szerokiego pomostu pomiędzy nimi.

A jaka jest pańska wizja rozwoju Excento? Jak spółka powinna wyglądać za 5-10 lat?

– Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym to jedna z głównych misji PG, a dla spółki Excento to niewątpliwie priorytet. Dołożę starań, żeby tę współpracę wynieść na jeszcze wyższy poziom, na czym zyskają na tym nie tylko okoliczne firmy i szeroko pojęty świat biznesu, ale też pracownicy naukowi PG oraz studenci.

Excento powołano przede wszystkim w celu komercjalizowania badań i projektów badawczych, realizowanych przez naszych naukowców, ale nastawiam się na większe zaangażowanie i nawiązanie współpracy ze studentami - i to już na wczesnym etapie nauki. Będę chciał otwierać im drzwi do realizacji ciekawych pomysłów i wdrażania ich na rynek. To oczywiście w jakimś stopniu już się dzieje, ale planuję to znacznie poszerzyć, zwiększyć te możliwości.

Chciałbym również, żeby za te kilka lat efektywnie funkcjonowało jak najwięcej spółek spin-off powiązanych z PG, a każda osoba z naszej społeczności akademickiej, która będzie zainteresowana komercjalizacją swojego projektu badawczego, wiedziała, że w Excento otrzyma całą wiedzę i narzędzia do realizacji tego celu. Zbudowanie własnej firmy będzie przecież dużo łatwiejsze dzięki wsparciu uczelni i naszej spółki. Przed nami na pewno dużo pracy i to na wielu płaszczyznach, ale jestem przekonany, że z potencjałem naszych naukowców i możliwościami, jakie oferuje dzisiejszy biznes, uda się osiągnąć wspólny sukces.


*Mariusz Machajewski pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Grupy Lotos w latach 2006-2017, odpowiadał tam za całokształt strategii ekonomiczno-finansowej oraz rachunkowej spółki. Z Lotosem był związany był zawodowo od 1997 r. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Funkcję prezesa Excento sp. z o.o. objął 29 września, a tym samym kadencję zakończył dotychczasowy zarząd spółki w składzie: Krzysztof Malicki (prezes) oraz Damian Kuźniewski (wieceprezes), którzy zarządzali spółką nieprzerwanie od siedmiu lat, tj. od momentu jej powołania przez Politechnikę Gdańską w 2013 roku.

Do najważniejszych osiągnięć spółki w tym czasie należą: pozyskanie łącznie ponad 70 mln finansowania, zawarcie kontraktów na realizację usług dla biznesu o wartości 19 mln zł, powołanie ośmiu spółek spin-off, realizacja dwóch edycji projektu e-Pionier, w których w procesie akceleracji znalazło się 60 zespołów interdyscyplinarnych, pozyskanie i uruchomienie projektu µGranty B+R dla przedsiębiorstw (łączna wartość grantów dla pomorskich przedsiębiorstw wyniesie 15 mln zł) oraz uruchomienie i obsługa całodobowego laboratorium Protolab, będącego aktualnie w trakcie rozbudowy o kolejne moduły.


#LudziePG to cykl redakcyjny Działu Promocji Politechniki Gdańskiej, w którym można poznać życiorysy i dokonania naukowców i pracowników naszej uczelni. Zgłoszenia kandydatur do kolejnych odcinków można wysyłać na adres rzecznika prasowego PG: maciej.dzwonnik@pg.edu.pl.

Poprzednie odcinki cyklu:

LudziePG, odc. 1 - Jak odszyfrować kod ludzkiego umysłu? Rozmowa z dr. Michałem Kucewiczem

LudziePG, odc. 2 - Prof. Andrzej Czyżewski z nagrodą Osobowość Roku 2020 

1662 wyświetleń