THE University Subject Rankings 2021. PG sklasyfikowana w trzech obszarach | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-10-30

THE University Subject Rankings 2021. PG sklasyfikowana w trzech obszarach

Logo rankingu
W najnowszej edycji rankingu THE University Subject Rankings 2021 Politechnika Gdańska została sklasyfikowana w przedziale 601-800 w trzech obszarach: engineering, computer science oraz physical sciences.

THE University Subject Ranking czyli tzw. ranking przedmiotowy opiera się na zakresie wskaźników stosowanym w klasyfikacji ogólnej THE World University Rankings 2020, jednak jego metodologia jest dostosowywana do poszczególnych dziedzin naukowych.

Wybrane obszary naukowe na uczelniach badane są pod kątem jakości kształcenia, badań i rozwoju naukowego, wskaźnika cytowań i publikacji, innowacyjności oraz transferu wiedzy, a także umiędzynarodowienia.

W obszarze „engineering” na 1098 uczelni z całego świata sklasyfikowanych zostało 9 polskich uczelni, w tym tylko trzy w przedziale miejsc 601-800. Reszta znalazła się w dalszej części rankingu. W obszarze „computer science” sklasyfikowano 827 uczelni, wśród których znalazło się 10 szkół wyższych z Polski, a siedem z nich zajęło miejsca w przedziale 601-800. Natomiast w  obszarze „physical sciences” na 1149 uczelni przypada 15 polskich, w tym w przedziale, gdzie uplasowała się Politechnika Gdańska znajdują się jeszcze dwie uczelnie, 11 zajmuje dalsze pozycje w rankingu, a Uniwersytet Warszawski zajął miejsce w przedziale 401-500.

Zobacz ranking

525 wyświetleń