Przejdź do treści

Międzynarodowy kierunek studiów o technologiach kosmicznych | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2020-11-30

Międzynarodowy kierunek studiów o technologiach kosmicznych

Widok ziemi i rakiety kosmicznej
Politechnika Gdańska i Hochschule Bremen (HSB) będą wspólnie kształcić wysokiej klasy specjalistów w zakresie technologii kosmicznych. Projekt o nazwie SpaceBriGade zakłada utworzenie międzynarodowego kierunku studiów stacjonarnych o profilu ogólnoakademickim II stopnia. 15 studentów polskich oraz 15 niemieckich będzie uczyło się razem, naprzemiennie na obu uczelniach.

Nowe studia będą bazowały na dotychczas prowadzonych przez obie uczelnie kierunkach studiów II stopnia tj. „Aerospace Technologies", „Computer Science" i „Electrical and Electronics Engineering” prowadzonych w Hochschule Bremen oraz „Technologie Kosmiczne i Satelitarne" prowadzonych przez Wydz. Mechaniczny i Wydz. ETI Politechniki Gdańskiej wspólnie z Uniwersytetem Morskim z Gdyni, Akademią Marynarki Wojennej z Gdyni oraz Uniwersytetem Gdańskim.

Sektor kosmiczny na całym świecie rozwija się bardzo prężnie i wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, którzy posiadają szerokie multidyscyplinarne kompetencje i umiejętności. Również w Polsce nastąpiło zwiększenie ilości podmiotów z sektora kosmicznego, które dostrzegają korzyści płynące z uruchomienia kierunku studiów kształcącego z szeroko pojętych technologii kosmicznych, w tym zarządzania systemami kosmicznymi.

Dzięki projektowi SpaceBrigade 15 studentów, którzy w najbliższym semestrze letnim rozpoczną studia na międzyuczelnianym kierunku II stopnia „Technologie kosmiczne i satelitarne” i wezmą udział w rekrutacji, będą mogli studiować także na uniwersytecie w Bremie. Studia będą prowadzone w języku angielskim, a każdy ze studentów otrzyma specjalne stypendium, by sfinansować koszty pobytu i przejazdu do Niemiec.

­– Wymiana nastąpi już na I semestrze studiów – wyjaśnia dr inż. Marek Chodnicki, kierownik projektu – by studenci byli dobrze przygotowani do nauki, zorganizowane zostaną szkolenia językowe, adaptacyjne i międzykulturowe. Dodatkowo projekt przewiduje także przeprowadzenie szkoleń dla kadry zaangażowanej w prowadzenie zajęć. Będą one dotoczyły nowych metod i technik kształcenia, w tym kształcenia na odległość.

Studenci wyjadą do Hochschule Bremen, uczelni na której studiuje ok. 8500 osób, mających do wyboru niemal 60 kierunków. HSB należy do największych uczelni wyższych tego rodzaju w Niemczech. Uczelnia oferuje programy nauczania kształcące inżynierów jak i magistrów w dziedzinach związanych z naukami ścisłymi, inżynieryjnymi, a także biznesowymi i społecznymi. Brema nazywana jest niemieckim kosmicznym miastem, głównie dzięki dużej liczbie firm z sektora kosmicznego m.in.: Airbus Defence & Space, OHB, Dsi, ZARM, ESA BIC, HESPACE Institutes, czy DRL czyli Niemiecką Agencją Kosmiczną. Koordynatorem projektu po stronie niemieckiej jest prof. Jasminka Matevska

HSB i PG utrzymują długoletnią współpracę w wielu dziedzinach inżynierii mechanicznej i energetyki (ze wsparciem funduszów DAAD w ramach programu partnerskiego z uczelniami z Europy Wschodniej), w postaci dwustronnych programów wymiany studenckiej i kadry akademickiej, wspólnie realizowanych projektów i badań w wymienionych wyżej dziedzinach.

– Szeroki program studiów pozwoli na przekazanie studentom podbudowanej teoretycznie, uporządkowanej i poszerzonej wiedzy zarówno z zagadnień podstawowych,  jak i z zagadnień specjalistycznych obejmujących wybraną, istotną z punktu widzenia technologii kosmicznych tematykę m.in z zakresu komunikacji satelitarnej, mechaniki orbitalnej, projektowania pojazdów kosmicznych, inżynierii równoległej, technik antenowych, prawa kosmicznego czy cyberbezpieczeństwa. – dodaje dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski, koordynator kierunku TKiS z Wydz. ETI – Dodatkowo program kształcenia będzie oferował kursy związane z inżynierią systemów i zarządzeniem w sektorze kosmicznym. Chcemy również zorganizować spotkania z przedsiębiorcami z sektora kosmicznego.

Projekt jest finansowany z środków POWER w ramach programu KATAMARAN ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Rekrutacja na międzynarodowy kierunek rozpocznie się w styczniu 2021 roku.  

469 wyświetleń