Engineering and Management of Space Systems - trwa rekrutacja | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-01-25

Engineering and Management of Space Systems - trwa rekrutacja

Widok ziemi i rakiety kosmicznej
Trwa rekrutacja na studia II stopnia na nowe, międzynarodowe studia II stopnia Engineering and Management of Space Systems. Na studentów którzy chcą kształcić się w zakresie technologii kosmicznych, a przy okazji spróbować studiów na zagranicznej uczelni czeka 15 miejsc.     

Nowe studia będą bazowały na dotychczas prowadzonych przez obie uczelnie kierunkach studiów II stopnia tj. „Aerospace Technologies", „Computer Science" i „Electrical and Electronics Engineering” prowadzonych w Hochschule Bremen oraz „Technologie Kosmiczne i Satelitarne" prowadzonych przez Wydz. Mechaniczny i Wydz. ETI Politechniki Gdańskiej wspólnie z Uniwersytetem Morskim z Gdyni, Akademią Marynarki Wojennej z Gdyni oraz Uniwersytetem Gdańskim.

Sektor kosmiczny na całym świecie rozwija się bardzo prężnie i wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, którzy posiadają szerokie multidyscyplinarne kompetencje i umiejętności. Również w Polsce nastąpiło zwiększenie ilości podmiotów z sektora kosmicznego, które dostrzegają korzyści płynące z uruchomienia kierunku studiów kształcącego z szeroko pojętych technologii kosmicznych, w tym zarządzania systemami kosmicznymi.

Dzięki projektowi SpaceBrigade 15 studentów będzie mogło studiować na Politechnice oraz na uniwersytecie w Bremie (Hohschule Bremmen). Studia w całości będą prowadzone w języku angielskim. 

­– Wymiana nastąpi już na I semestrze studiów – wyjaśnia dr inż. Marek Chodnicki, kierownik projektu – by studenci byli dobrze przygotowani do nauki, zorganizowane zostaną szkolenia językowe, adaptacyjne i międzykulturowe. Dodatkowo projekt przewiduje także przeprowadzenie szkoleń dla kadry zaangażowanej w prowadzenie zajęć. Będą one dotoczyły nowych metod i technik kształcenia, w tym kształcenia na odległość.

Studenci wyjadą do Hochschule Bremen, uczelni na której studiuje ok. 8500 osób, mających do wyboru niemal 60 kierunków. HSB należy do największych uczelni wyższych tego rodzaju w Niemczech. Uczelnia oferuje programy nauczania kształcące inżynierów jak i magistrów w dziedzinach związanych z naukami ścisłymi, inżynieryjnymi, a także biznesowymi i społecznymi. Brema nazywana jest niemieckim kosmicznym miastem, głównie dzięki dużej liczbie firm z sektora kosmicznego m.in.: Airbus Defence & Space, OHB, Dsi, ZARM, ESA BIC, HESPACE Institutes, czy DRL czyli Niemiecką Agencją Kosmiczną. Koordynatorem projektu po stronie niemieckiej jest prof. Jasminka Matevska

HSB i PG utrzymują długoletnią współpracę w wielu dziedzinach inżynierii mechanicznej i energetyki (ze wsparciem funduszów DAAD w ramach programu partnerskiego z uczelniami z Europy Wschodniej), w postaci dwustronnych programów wymiany studenckiej i kadry akademickiej, wspólnie realizowanych projektów i badań w wymienionych wyżej dziedzinach.

– Szeroki program studiów pozwoli na przekazanie studentom podbudowanej teoretycznie, uporządkowanej i poszerzonej wiedzy zarówno z zagadnień podstawowych,  jak i z zagadnień specjalistycznych obejmujących wybraną, istotną z punktu widzenia technologii kosmicznych tematykę m.in z zakresu komunikacji satelitarnej, mechaniki orbitalnej, projektowania pojazdów kosmicznych, inżynierii równoległej, technik antenowych, prawa kosmicznego czy cyberbezpieczeństwa. – dodaje dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski, koordynator kierunku TKiS z Wydz. ETI – Dodatkowo program kształcenia będzie oferował kursy związane z inżynierią systemów i zarządzeniem w sektorze kosmicznym. Chcemy również zorganizować spotkania z przedsiębiorcami z sektora kosmicznego.

Projekt jest finansowany z środków POWER w ramach programu KATAMARAN ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Dowiedz się więcej o projekcie 

Warunki rekrutacji 

1063 wyświetleń