Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę CK STOS | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-02-18

Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę CK STOS

Akt erekcyjny
Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego. Fot. Rafał Malko/NDI
W czwartek 18 lutego 2021 r. na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Kompetencji STOS PG. Prace przy budowie supernowoczesnego centrum informatycznego odbywają się zgodnie z harmonogramem, a inwestycja ma być gotowa najpóźniej w połowie przyszłego roku.

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego to jeden z najważniejszych elementów każdej inwestycji budowlanej, stąd w uroczystości na terenie budowy Centrum Kompetencji STOS PG (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) przy ul. Traugutta w Gdańsku wzięli udział przedstawiciele rządu, władz samorządowych oraz kierownictwo uczelni. Wśród gości znaleźli się m.in. wojewoda pomorski Dariusz Drelich, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz. Gospodarzem uroczystości był prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

– Nasza społeczność akademicka jest bardzo dumna z obiektu, który tu powstaje – mówił podczas uroczystości prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Posłuży on przyszłym pokoleniom studentów i naukowców PG w rozwijaniu ich kompetencji, wyniesie na wyższy poziom ich projekty naukowo-badawcze, a także przysłuży się społeczeństwu i będzie wizytówką dynamicznego rozwoju Gdańska i Pomorza. To będzie jedno z najnowocześniejszych centrów informatycznych w tej części Europy – dodał.

– Wagę tej uroczystości oddaje skrót nazwy projektu: „STOS”. To słowo kojarzy się bowiem z dużym zbiorem, a w tym przypadku chodzi o zbiór danych – mówił prof. Henryk Krawczyk, były rektor PG oraz inicjator budowy CK STOS. – Tego typu dane, z różnych dziedzin, będą tutaj gromadzone i wykorzystywane do odkrywania nowej, przydatnej wiedzy. CK STOS to nowoczesna „kopalnia złota”, otwarta dla ambitnych i inteligentnych poszukiwaczy, a zainstalowana w niej nowoczesna infrastruktura techniczna i informatyczna służyć będzie wydobywaniu ukrytych tu skarbów wiedzy.

CK STOS dla studentów, naukowców, biznesu i społeczeństwa

Centrum Kompetencji STOS PG, które kosztem blisko 156 mln zł powstaje na terenie kampusu uczelni przy ul. Traugutta, zostało zaprojektowane przez studio architektoniczne Arch Deco z Gdyni, a za wykonanie robót budowlanych odpowiada sopocka spółka NDI.

– Cieszymy się bardzo z realizacji tej inwestycji – mówiła Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes Grupy NDI. – Jesteśmy firmą z Pomorza i mamy wśród pracowników wielu absolwentów PG. Ja również należę do tego grona i dla nas wszystkich możliwość realizacji projektu dla macierzystej uczelni jest wyjątkowym wyróżnieniem i powodem do satysfakcji.

Budynek CK STOS będzie inteligentnym obiektem wyposażonym w najnowszej generacji infrastrukturę techniczną i sieciową. Najważniejszym elementem centrum będzie „bunkier”, czyli serwerownia, która ma spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa danych i zostanie wyposażona m.in. w superkomputer.

CK STOS będzie m.in. nową siedzibą Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej i stworzy warunki do realizacji projektów badawczych dla społeczności akademickiej na Pomorzu. Wspomoże również firmy i otoczenie społeczno-gospodarcze uczelni przy realizacji dużych przedsięwzięć biznesowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, będzie wykorzystywane w badaniach naukowych z zakresu m.in. fizyki, chemii, astronomii, biotechnologii, czy medycyny, a także do badań wdrożeniowych służących komercjalizacji nauki.

Budowa CK STOS zgodnie z harmonogramem

Prace na terenie budowy CK STOS, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

– Jesteśmy w trakcie wykonywania tzw. stanu surowego budynku – mówi Dominik Kardynał, kierownik budowy z grupy NDI. – Zakończyliśmy obudowę wykopu, wykonujemy również instalacje sanitarne i elektryczne. Gotowa jest też niższa płyta fundamentowa poziomu „-2”, ściany i stropy nad poziomem „-1”, a obecnie wykonujemy stropy poziomu „0”. Zima w tym roku nas nie rozpieszcza, ale pomimo tego udaje się nam realizować niemal wszystkie zaplanowane prace.

Aktualnie budowlańcy pracują nad konstrukcją najgłębszej części budynku, czyli garażami podziemnymi. W najbliższych tygodniach wykonawca planuje wykonanie ostatniego stropu „0” nad częścią garażową i będzie prowadzić kolejne prace zaplanowane w harmonogramie budowy.

CK STOS powstaje dzięki środkom z UE

Koszt inwestycji, która zakończy się w I połowie 2022 r., to 155,7 mln zł - z czego 90,1 mln pokryła unijna dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Udało się ją pozyskać dzięki zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i marszałka Mieczysława Struka oraz Agencji Rozwoju Pomorza. Pozostałą część kwoty uczelnia pokrywa niemal w całości ze środków własnych, wygospodarowanych głównie przez Centrum Informatyczne TASK PG. Inwestycję wsparły również dodatkowe środki od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie: Ministerstwo Edukacji i Nauki).

Całkowity koszt projektu przewyższy 210 mln zł - wynika to z potrzeby uzupełnienia CK STOS o dodatkowe, specjalistyczne wyposażenie (w tym superkomputer), które uczelnia będzie sukcesywnie kupować i instalować w obiekcie.

O Centrum Kompetencji STOS:

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski:  Rząd premiera Mateusza Morawieckiego stawia na innowacyjne projekty gospodarcze, których realizacja jest możliwa dzięki pracy kadry naukowej i odpowiedniej infrastruktury badawczej. Uczelnią, która dostarcza zarówno kadr, jak i najlepszych narzędzi dla nauki, biznesu i gospodarki jest Politechnika Gdańska. Z satysfakcją obserwuję realizację tego projektu uczelni, który znacząco podnosi jej pozycję, rangę i konkurencyjność.

Mieczysław Struk, marszałek woj. pomorskiego:  Priorytetowym celem samorządu województwa jest harmonijny i dynamiczny rozwój całego regionu Pomorza, a budowa Centrum Kompetencji STOS na Politechnice Gdańskiej udanie wpisuje się w tę ideę. Uruchomienie tej inwestycji było dla uczelni ogromnym wyzwaniem, któremu jednak udało się sprostać. Jestem przekonany, że CK STOS wniesie dużo nowej jakości do polskiej nauki i przysłuży się budowaniu wizerunku Pomorza jako silnego ośrodka naukowo-akademickiego.

Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska:  O świetności uczelni świadczą jej osiągnięcia naukowe, kadra naukowo-dydaktyczna, a także poziom wiedzy i kompetencji studentów oraz absolwentów. Aby wszystkie te elementy były nieustannie rozwijane, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura naukowo-badawcza. Centrum STOS z pewnością podniesie konkurencyjność i atrakcyjność PG, co przełoży się na wzrost zainteresowania uczelnią oraz napływ do Gdańska młodych i zdolnych ludzi, którzy, mam nadzieję, zwiążą się z naszym miastem na stałe.

Mariusz Miler, kanclerz Politechniki Gdańskiej:  Budowa CK STOS to powód do dumy zarówno dla naszej społeczności akademickiej, jak również Gdańska i Pomorza. Centrum będzie wyróżniać naszą uczelnię nie tylko w skali krajowej, ale też międzynarodowej. Co więcej, to tylko jeden z elementów ofensywy inwestycyjnej Politechniki Gdańskiej. Już wkrótce rozpocznie się bowiem budowa Centrum Ekoinnowacji PG, które będzie jedynym tego rodzaju obiektem w Polsce, a w dalszych planach mamy też m.in. budowę nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej oraz kolejne obiekty, których powstanie wesprze rozwój polskiej nauki.

2370 wyświetleń