Centrum Ekoinnowacji PG. Przetarg rozstrzygnięty, wykonawca na placu budowy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-05-13

Centrum Ekoinnowacji PG. Przetarg rozstrzygnięty, wykonawca na placu budowy

centrum ekoinnowacji
W czwartek 13 maja Politechnika Gdańska przekazała plac pod budowę Centrum Ekoinnowacji PG wyłonionemu w drodze przetargu wykonawcy inwestycji: konsorcjum spółek Polimex Infrastruktura (lider) i Polimex Mostostal S.A. (partner). Nowoczesne i ekologiczne centrum naukowo-badawcze będzie gotowe najpóźniej jesienią 2022 r., a koszt jego budowy to niemal 80 mln zł.

Przekazanie placu budowy przez Politechnikę Gdańską nastąpiło po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu, 29 kwietnia br., umowy na „Budowę budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu: Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”. Sygnatariuszami umowy byli m.in. prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Mariusz Miler, kanclerz uczelni, a także Krzysztof Figat, prezes Polimex Mostostal S.A.

– Centrum Ekoinnowacji PG będzie jedną z najważniejszych jednostek naukowych w Polsce zajmujących się rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Budowa CEI umożliwi m.in. wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w ideę budowania ekomiast i przestrzeni ekologicznych. Niecierpliwie oczekujemy na realizację tej niezwykle ważnej i potrzebnej inwestycji.

– Polimex Infrastruktura zbuduje obiekt, który stanowić będzie zaplecze badawczo-rozwojowe dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza, tj. energooszędnego budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska – mówi Krzysztof Figat, prezes Polimex Mostostal S.A. – To również pierwsze w Polsce centrum realizujące ideę miast ekologicznych – dodaje prezes spółki. 

Ekologiczne technologie w nowoczesnych laboratoriach

CEI ma być nowoczesnym budynkiem, który będzie pełnić funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą. Zaprojektowano go w miejscu dawnej hali hydro Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG – w sposób przyjazny dla środowiska i z zastosowaniem innowacyjnych, zaawansowanych technologii.

Centrum będzie wykorzystywane m.in. przez kadry naukowe PG (głównie z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska), które będą prowadzić projekty badawcze na potrzeby ekologicznego rozwoju infrastruktury budowlanej, przemysłowej oraz transportowej. Inwestycja będzie również główną siedzibą Centrum EkoTech, jednego z czterech Centrów Badawczych PG, które powstały po otrzymaniu przez uczelnię statusu „uczelni badawczej” w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Obiekt zaprojektowało wyłonione w konkursie trójmiejskie biuro architektoniczne FORT, a głównym projektantem budynku jest prof. Antonii Taraszkiewicz. Będzie to wolnostojący, czterokondygnacyjny budynek, którego kondygnacje nadziemne zajmować będą głównie sale dydaktyczne i konferencyjno-szkoleniowe, laboratoria oraz pomieszczenia biurowe, a w części podziemnej zaplanowano przestrzeń na garaż i pomieszczenia magazynowe.

Realizacja zakończy się w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli jesienią 2022 roku. Wartość inwestycji to 79,7 mln zł.

Budowa w oparciu o dofinansowanie z Unii Europejskiej

Rozpoczęcie budowy Centrum Ekoinnowacji było możliwe dzięki pozyskaniu dodatkowych środków unijnych w wysokości 20 mln zł, dzięki współpracy PG z Agencją Rozwoju Pomorza – jednostką samorządu województwa pomorskiego, która zajmuje się obsługą funduszy europejskich i jednocześnie wspieraniem przedsięwzięć gospodarczych o wysokim znaczeniu regionalnym.

Planowana inwestycja będzie zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza, tj. budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska. Działalność centrum będzie skupiona na następujących obszarach:

  • Środowisko: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona środowiska poprzez rozwój technologii oczyszczania ścieków, gospodarka wodna i przeciwpowodziowa,
  • Energia: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii,
  • Budownictwo: energooszczędne budownictwo kubaturowe i transportowe, konstrukcyjne podstawy instalacji energetycznych,
  • Mobilność: infrastruktura drogowa i kolejowa, transport miejski, rozwój ekologicznych form transportu,
  • Rewitalizacja: przestrzenie publiczne i przyjazne mieszkańcom, budownictwo energooszczędne, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych,
  • Edukacja: kształcenie przyszłych kadr ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych,
  • Przemysł: transfer wiedzy i kompetencji do gospodarki.
2377 wyświetleń