Liderzy zespołów w procesie konsolidacji gdańskich uczelni | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-05-17

Liderzy zespołów w procesie konsolidacji gdańskich uczelni

Związek Uczelni
„Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” to projekt realizowany wspólnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański w ramach Związku Uczelni Fahrenheita. W ramach projektu powołano 21 liderów zespołów odpowiedzialnych za różne aspekty integracji uczelni.

12 maja odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Związku Uczelni Fahrenheita, podczas którego  powołano ekspertów w 21 obszarach podlegających konsolidacji. Liderami 14 z nich zostali  specjaliści z Politechniki Gdańskiej:

 • Prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji/ Lider Zespołu ds. przygotowania scenariuszy federacyjnych i projektu Statutu Federacji,
 • Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju/ Lider Zespołu ds. prognoz skonsolidowanej uczelni, identyfikacji obszarów synergicznych i warsztatów wdrożeń inicjatyw konsolidacyjnych,
 • Mariusz Miler, kanclerz PG/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia systemów informatycznych
 • Anna Kanarska, z-ca kanclerza ds. pracowniczych/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia zarządzania kadrami,
 • Krzysztof Kaszuba, dyrektor CSA PG/ Lider Zespołu ds. konsolidacji w obszarach sportowej działalności uczelni związkowych,
 • Dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki PG/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia zasobów bibliotecznych, repozytoriów oraz baz danych bibliograficznych,
 • Piotr Lewandowski, kwestor PG/ Lider Zespołu ds. studium wykonalności integracji systemów księgowych,
 • Justyna Borkowska, kierownik Działu Promocji/ Lider Zespołu ds. strategii medialnej oraz kampanii propagującej ideę działań konsolidacyjnych,
 • Dr Agnieszka Lendzion/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia zarządzania kształceniem i platformami nauczania na odległość,
 • Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii/ Lider Zespołu ds. konsolidacji centrów transferu technologii oraz działalności uczelnianych spółek celowych,
 • Katarzyna Zygmunt, kierownik Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów/ Lider Zespołu ds. organizacji biura Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita,
 • Wojciech Łabiak, radca prawny/ Lider Zespołu ds. spraw legislacyjnych i prawnych Związku Fahrenheita,
 • Anna Gerlach, główny specjalista w Biurze Kanclerza/ Lider Zespołu ds. wspólnej obsługi domów akademickich,
 • Ewa Walaszczyk, kierownik Działu Zamówień Publicznych/ Lider Zespołu ds. wspólnych zamówień publicznych.

Z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie jako liderzy biorą udział:

 • Prof. Adriana Zaleska-Medynska/ Lider Zespołu ds. systemu uwspólnienia zarządzania infrastrukturą badawczą na uczelniach związkowych,
 • Prof. Adam Prahl/ Lider Zespołu ds. przygotowania połączenia szkół doktorskich uczelni związkowych,
 • Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG/ Lider Zespołu ds. oceny skutków finansowych konsolidacji,
 • Ewa Weronis/ Lider Zespołu ds. ewidencji projektów.

Liderami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  zostali:

 • Prof. Tomasz Bączek, pełnomocnik Rektora ds. Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza/ Lider Zespołu ds. określenia obszarów synergii w badaniach naukowych,
 • Ewa Kiszka, kierownik Działu ds. Umiędzynarodowienia Uczelni/ Lider Zespołu ds. przygotowania biura wspólnej organizacji krajowej i zagranicznej przyjeżdżających pracowników i studentów,
 • Dr Joanna Śliwińska, kierownik Sekcji ds. Komunikacji/ Lider Zespołu ds. mediów elektronicznych.

Projekt „Wspieranie procesów konsolidacyjnych uczelni” wdrażany jest w ramach programu POWER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

371 wyświetleń