Webinarium dla naukowców PG, UG i GUMed - transmisja na żywo | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-05-27

Webinarium dla naukowców PG, UG i GUMed - transmisja na żywo

webinarium
Zapraszamy na webinarium „Współpraca pomorskich uczelni na rzecz rozwoju innowacyjności”, w którym rektorzy trzech największych uczelni na Pomorzu wraz z prezesami uczelnianych spółek celowych, przedstawicielami samorządu województwa oraz przedsiębiorcami opowiedają o nowych możliwościach dla naukowców w nawiązywaniu współpracy z biznesem i przemysłem.

Webinarium dotyczy programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” (więcej o programie na stronie: mikrogranty.com.pl), którego operatorem jest Excento, spółka celowa Politechniki Gdańskiej, zajmująca się na co dzień budowaniem relacji i formalizowaniem współpracy na linii nauka - biznes.

W spotkaniu biorą udział m.in. rektorzy trzech czołowych uczelni regionu: prof. Krzysztof Wilde (Politechnika Gdańska), prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki (Gdański Uniwersytet Medyczny) i prof. Piotr Stepnowski (Uniwersytet Gdański), a także prezesi uczelnianych spółek celowych łączących naukowców z przemysłem i biznesem oraz przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

Podczas spotkania goście przyjrzą się głównym celom oraz zaprezentują korzyści wynikające z udziału w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”. Omówią szczegółowo obszary zaangażowania przewidziane dla pracowników oraz zespołów naukowych. Zaprezentują także specjalizacje gospodarcze, które będą szczególnie wspierane w programie.

W webinarium nie zabraknie także pytań o rolę, jaką pełnią uczelnie w rozwoju lokalnego biznesu oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. Goście porozmawiają również o dobrych praktykach takiej współpracy na przykładach komercjalizacji wyników badań naukowych. Spotkanie będzie również okazją do rozmowy na temat przyszłych działań uczelni zrzeszonych w Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita w zakresie wspierania innowacyjności.

Obejrzyj webinarium na YT 

Obejrzyj webinarium na Facebooku 

414 wyświetleń