Uniwersyteckie LO pod silnym patronatem | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-07-22

Uniwersyteckie LO pod silnym patronatem

Na zdjęciu sygnatariusze porozumienia
Od lewej Arkadiusz Gawrych, prezes zarządu Fundacji Pozytywne Inicjatywy, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańska, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Waldemar Kotowski, dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Kształcącego oraz prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. Fot. mat UG
Deklarację patronacką nad Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza podpisały władze trzech największych gdańskich uczelni, władze Gdańska i Fundacja Pozytywne Inicjatywy. Sygnatariusze umowy chcą wspólnie dbać o nowoczesne kierunki kształcenia placówki i uczestniczyć w jej przedsięwzięciach dydaktycznych i projektach społecznych.

Deklarację patronacką podpisali 22 lipca 2021 roku przedstawiciele władz Gdańska w osobie prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz założyciele Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Uniwersytet Gdański reprezentował rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Politechnikę Gdańską - rektor prof. dr hab. Krzysztof Wilde, Gdański Uniwersytet Medyczny - rektor prof. dr hab. Marcin Gruchała. Podpis pod dokumentem złożył także Arkadiusz Gawrych, prezes zarządu Fundacji Pozytywne Inicjatywy.

Dla wszystkich stron podpisanie deklaracji jest wyrazem wspólnej woli dbania o spójny rozwój w regionie także na poziomie szkolnictwa średniego.

– Naszym zamierzeniem i władz regionu jest bycie liderem w wielu dziedzinach. Chcemy być także silnym ośrodkiem edukacji. Dlatego ta idea, dobrej publicznej szkoły średniej jest nam tak bliska – wyjaśniła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Jako miasto chcemy być konkurencyjni także na poziomie średniej edukacji. Cieszymy się, że rozwija się Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące.

Głównym celem deklaracji jest współpraca na rzecz rozwoju gdańskiej edukacji oraz nowoczesnych metod kształcenia.

– Związek Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita, który Uniwersytet Gdański tworzy razem z Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w naturalny sposób chce swoim patronatem obejmować struktury związane nie tylko z kształceniem studentów i prowadzeniem badań naukowych – powiedział prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. – Nasza uczelnia 2 lata temu stała się gospodarzem Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego. Chcemy aby szkoła dalej się rozwijała, proponowała coraz bogatszą ofertę, w coraz większym zakresie włączała się także w działalność społeczną. Stąd też pomysł, aby i w przypadku liceum połączyć nasze siły i wesprzeć działalność szkoły bogatą wiedzą wszystkich trzech uczelni – dodał. Zdaniem rektora, uczelnia zamierza poszerzać horyzonty uczniów korzystając także z doświadczenia partnera społecznego jakim jest Fundacja Pozytywne Inicjatywy. – Bardzo cieszymy się także, z przystąpienia do patronatu merytorycznego naszego liceum Miasta Gdańska, którego nieżyjący prezydent, ś.p. Paweł Adamowicz był jednym z pomysłodawców tej szkoły – powiedział. – Jestem głęboko przekonany, że wzbogacając ofertę patronacką ULO o tak znakomitych partnerów, dajemy naszej szkole i naszym uczniom zupełnie nowe możliwości i perspektywy dalszego rozwoju.

W planach współpracy jest m.in. powołanie w Uniwersyteckim LO klasy inżynierskiej. Kadry i pomoc merytoryczną może w tym zakresie zapewnić Politechnika Gdańska. Zdaniem prof. Krzysztof Wildego, rektora Politechniki Gdańskiej współpraca Uniwersyteckiego LO i trzech największych pomorskich uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita jest ogromną szansą na rozwój. – Dzięki tej inicjatywie możemy razem budować wyjątkową w skali kraju ofertę edukacyjną oraz program nauczania dostosowany do wyzwań współczesnego świata. To szansa dla licealistów na lekcje inne niż wszystkie - w nowoczesnych laboratoriach, na ciekawych warsztatach – powiedział. – Poznanie specyfiki poszczególnych szkół wyższych jeszcze przed maturą na pewno pomoże im lepiej wybrać kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami i kompetencjami. Liczę, że młodzież wybierze studia w Gdańsku - mieście, które także ma szansę stać się jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, zastaną powołani nowi przedstawiciele Rady Programowej. Zwiększy się także udział młodzieży w projektach społecznych oaz jakość kształcenia, absolwentów przygotowywanych do podjęcia studiów w trójmiejskich uczelniach.

Zdaniem prof. Marcina Gruchały, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, odpowiednie przygotowanie maturzystów na tym etapie kształcenia jest kluczowe dla zdobywania wiedzy w nowoczesnym świecie. – Wsparcie oferowane przez wiodące gdańskie uczelnie pozwoli nie tylko rozwinąć ofertę dydaktyczną Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, ale również kształtować właściwe postawy przez udział we wspólnych projektach o charakterze społecznym. Mam nadzieję, że w przyszłości najlepsi uczniowie będą kontynuowali swoje naukowe zainteresowania i budowali kariery zawodowe na jednej z uczelni tworzących Związek Uczelni im. Daniela Fahfenheita w Gdańsku  przekonywał.

Od lat Fundacja Pozytywne Inicjatywy działa na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji i opieki współpracuje z samorządami i uczelniami Pomorza. – Jesteśmy organizacją, która od lat wspiera edukację. Wspomagamy żłobki, przedszkola i szkoły. – powiedział Arkadiusz Gawrych, prezes Fundacji Pozytywne Inicjatywy. – Dzięki porozumieniu będziemy współpracować w projektach innowacyjnych dotyczących m.in. przedsiębiorczości. Jesteśmy znani z technikum im. Macieja Płażyńskiego w Pucku, znajdującego się na szczycie rankingu „Perspektyw”.

656 wyświetleń