PG wśród 10 polskich uczelni sklasyfikowanych w rankingu szanghajskim 2021 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-08-17

PG wśród 10 polskich uczelni sklasyfikowanych w rankingu szanghajskim 2021

logo Shanghai Ranking
Politechnika Gdańska po raz drugi została sklasyfikowana w  Academic Ranking of World Universities (ARWU), czyli tzw. rankingu szanghajskim, który uznawany jest za najbardziej prestiżowy ranking szkół wyższych na świecie. Nasza uczelnia utrzymała pozycję w dziewiątej setce i odnotowała wzrost punktowy w trzech wskaźnikach rankingu.

Każdego roku ARWU klasyfikuje ponad 2000 uczelni. Publikowany jest ranking z ponad 1000 najlepszych spośród nich.

Metodologia rankingu oparta jest o zestaw sześciu wskaźników, do których należą:

  • liczba absolwentów z Nagrodą Nobla oraz innymi prestiżowymi nagrodami tematycznymi/obszarowymi (tzw. Alumni – 10 proc. wagi),
  • liczba pracowników uczelni z Nagrodą Nobla oraz innymi prestiżowymi nagrodami tematycznymi/obszarowymi (Award – 20 proc.),
  • liczba najczęściej cytowanych naukowców świata – zestawienie firmy Clarivate Analytics (HiCi – 20 proc.),
  • liczba artykułów opublikowanych w czasopismach Nature oraz Science (N&S – 20 proc.),
  • liczba artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index na podstawie danych znajdujących się w bazie Web of Science (PUB – 20 proc.),
  • wyniki ważone powyższych pięciu wskaźników podzielone przez liczbę etatowych pracowników naukowych uczelni (PCP – 10 proc.).

Politechnika Gdańska w tegorocznym zestawieniu utrzymała pozycję w przedziale 801-900 i odnotowała wzrost punktowy w trzech wskaźnikach rankingu: HiCi, PUB oraz PCP.

Co więcej, wśród 10 polskich uczelni sklasyfikowanych w ARWU 2021, PG uzyskała po raz drugi najwyższy wynik (13,1 pkt.) w ramach wskaźnika PCP (czyli za wynik ważony z pozostałych pięciu wskaźników podzielony przez liczbę etatowych pracowników naukowych uczelni).

W tegorocznej edycji rankingu aż cztery polskie uczelnie, w tym Politechnika Gdańska, uzyskały punkty we wskaźniku HiCi (Highly Cited Researchers by Clarivate Analytics). W zestawieniu przygotowanym przez Clarivate Analytics w 2020 roku, pokazującym najczęściej cytowanych naukowców z całego świata, ponownie został ujęty śp. prof. Jacek Namieśnik, rektor PG w latach 2016-2019.

Czołówkę tegorocznej edycji rankingu ponownie zdominowały amerykańskie uczelnie – aż 8 spośród nich znalazło się w TOP10. Spośród 10 polskich uczelni ujętych w zestawieniu, najwyższe pozycje zajęły Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński (przedział 401-500). W tym samym przedziale co PG zostały sklasyfikowane jeszcze dwie uczelnie: SGGW oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Więcej o rankingu szanghajskim

1522 wyświetleń