Konwent Gospodarczy na Politechnice Gdańskiej. Nowe formy współpracy biznesu i nauki. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-22

Konwent Gospodarczy na Politechnice Gdańskiej. Nowe formy współpracy biznesu i nauki.

dr Zbigniew Canowiecki, przewodniczący Konwentu oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG
Dr Zbigniew Canowiecki, przewodniczący Konwentu oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
16 września 2021 r. odbyło się drugie posiedzenie Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG. Po długiej przerwie spowodowanej pandemią, przedstawiciele biznesu i nauki spotkali się by rozmawiać o wspólnych przedsięwzięciach i inicjatywach gospodarczo-naukowych.

Konwent Gospodarczy przy Rektorze PG pełni rolę platformy wymiany informacji, konsultacji oraz wyrażania opinii i stanowisk pomiędzy środowiskiem naukowym PG a środowiskiem gospodarczym we wszystkich sprawach mających wpływ na rozwój gospodarczy kraju i regionu, m.in. perspektywicznych potrzebach pracodawców i rynku pracy, współpracy uczelni z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi podmiotami.

– Jednym z naszych podstawowych działań jako uczelni, jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, otwierając Konwent – Ta relacja biznes-nauka, gdzie myśl naukowa powstająca u nas przekształca się potem w konkretny produkt, potrzebuje naszych wspólnych działań. Mamy w tym zakresie wiele do zrobienia by dorównać standardom amerykańskim, czy zachodnioeuropejskim. Ważna jest intensywność współpracy między przedsiębiorcami i naukowcami, ale też wypracowanie konkretnej struktury i wytyczenie nowych sposobów wspólnej działalności. Do znalezienia tej wspólnej ścieżki działań niezbędni są wszyscy członkowie tego Konwentu. Musimy niwelować istniejące bariery, chociażby komunikacyjne i zbudować dobrze funkcjonujący system.

– Pandemia gwałtownie przerwała nam realizację założeń wypracowanych na pierwszym posiedzeniu Konwentu – mówił dr Zbigniew Canowiecki, przewodniczący Konwentu – Dlatego dzisiaj, wznawiając jego działalność wykorzystujemy przerwę między kolejnymi falami pandemii, żeby spotkać się osobiście w takim gronie na – mam nadzieję – owocne obrady i dyskusje.

Wrześniowe spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem możliwości badawczych czterech centrów naukowych i dwóch badawczo-wdrożeniowych, które funkcjonują na Politechnice Gdańskiej. Koordynatorzy poszczególnych centrów naukowych: prof. Jerzy Wtorek (BioTechMed), prof. Jan Wajs (EkoTech), prof. Łukasz Kulas (Centrum Technologii Cyfrowych) oraz prof. Piotr Jasiński (Centrum Materiałów Przyszłości) omówili zarówno projekty badawcze, jak i potencjał kadrowy, a także obszary możliwej współpracy z przedsiębiorcami. Z kolei prof. Zbigniew Korczewski podsumował 3 miesiące działalności nowoutworzonego Centrum Technologii Wiatrowych, a prof. Kazimierz Darowicki, jako koordynator, zaprezentował Centrum Technologii Wodorowych.

Kolejnym tematem spotkania była prezentacja dorobku działającej na Politechnice Gdańskiej Szkoły Doktorskiej, o której opowiedział kierownik studiów, prof. Michał Mrozowski. Profesor podkreślił multidyscyplinarność kształcenia doktorantów – Niewiele uczelni w Polsce ma prawo szkolić doktorantów w tak szerokim zakresie jak robi to Politechnika Gdańska, a do tego zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. Naszą ambicją jest by absolwenci Szkoły Doktorskiej były osobami o wszechstronnych kompetencjach, umiejących pracować w systemie projektowym i w wielonarodowym środowisku.

Prof. Kazimierz Darowicki opowiedział zgromadzonym o doktoratach wdrożeniowych i nowym modelu współpracy uczelnia-biznes.

– Szkoła Doktorska Wdrożeniowa na Politechnice Gdańskiej jest jedyną tego typu jednostką w Polsce. Skupia najbardziej doświadczonych przedstawicieli wiodących dyscyplin naukowych. Pozwala doktorantom na kształcenie zgodne z potrzebami firmy, ale także szeroką współpracę w międzynarodowych zespołach badawczych – podkreślał prof. Darowicki.

Druga część Konwentu należała do pracodawców. Jako pierwszy głos zabrał założyciel firmy kosmetycznej Ziaja Ltd. - Zenon Ziaja, a następnie Andrzej Synowiecki, prezes firmy Radmor S.A.  Prelegenci podzielili się nie tylko sukcesem, jaki firmy odniosły na krajowym i zagranicznych rynkach, ale wskazali również na wyzwania, z którymi muszą się mierzyć i oczekiwaniami wobec pracowników nauki, którzy dzięki zleconym badaniom, mogliby wspomóc procesy technologiczne w firmach.

Prezentacje centrów naukowych, szkód doktorskich oraz firm zakończyła dyskusja, w trakcie której podjęto się próby określenia wspólnych potrzeb i oczekiwań ze strony przedsiębiorców i pracowników nauki. Głównym wnioskiem jaki wypłynął okazała się potrzeba jasnej i czytelnej komunikacji oraz zdecydowanie częstszych kontaktów, na przykład w postaci dedykowanych dla przedsiębiorstw seminariów. Podczas takich roboczych spotkań zorganizowanych w mniejszym gronie, pracownicy uczelni będą mieli szansę zaprezentowania konkretnych badań, które mogą być interesujące dla biznesu, natomiast przedsiębiorcy omówić swoje potrzeby w zakresie R&D.

W końcowej części posiedzenia członkowie Konwentu wysłuchali prezentacji poświęconej budowaniu społeczności akademickiej PG, wygłoszonej przez Jana Mioduskiego, prezesa Zarządu „Techno-Service” S.A. oraz informacji Janusza Rybickiego o zbliżających się obchodach 100.lecia sportu akademickiego w Gdańsku.

Kolejne spotkanie Konwentu zaplanowano w I kwartale 2022 roku.


Przypomnijmy - w  poprzedniej kadencji władz PG (od 2016 r.) płaszczyzną współpracy i wymiany poglądów uczelni ze środowiskiem gospodarczym była działalność Konwentu Politechniki Gdańskiej, organu doradczego rektora, powołanego w oparciu o ustawę z 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Konwent podejmował m.in. inicjatywy w zakresie działań związanych z zagospodarowaniem Dolnej Wisły czy gdańskich terenów postoczniowych, tzw. Młodego Miasta, w których brali udział także przedstawiciele administracji państwowej i władz samorządowych.

Działający do 2018 r. konwent (nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 r. ustanowiła organ o odmiennych kompetencjach – Radę Uczelni) aktywnie uczestniczył w budowaniu wzajemnych relacji uczelni z otoczeniem oraz rozwojem działalności PG na rzecz gospodarki i pomorskiej społeczności. Stąd wiele osób ze środowiska gospodarczego zwracało się do rektora PG z propozycją kontynuacji prac w innej formule prawnej. 15 stycznia 2020 r. Senat Politechniki Gdańskiej pozytywnie zaopiniował utworzenie Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG.

699 wyświetleń