Posiedzenie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita na Uniwersytecie Gdańskim | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-17

Posiedzenie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita na Uniwersytecie Gdańskim

Rektorzy w Sali Senatu UG
Na zdjęciu od lewej: Paweł Orłowski, przewodniczący rady GUMed, Sławomir Halbryt, przewodniczący Rady PG, prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz dr hab. Maciej Duszczyk, przewodniczący Rady UG. Fot. mat UG 
Po raz kolejny odbyło się Zgromadzenie Związku Uczelni Fahrenheita. Przedstawiciele trzech najsilniejszych gdańskich uczelni spotkali się na Uniwersytecie Gdańskim.

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański niespełna rok temu utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU), który ma wspólnie budować pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą. GUMed, PG i UG współpracują ze sobą od wielu lat w niemal wszystkich obszarach działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.

Pierwsze po wakacjach Zgromadzenie Związku Uczelni Fahrenheita zorganizowano 16 września br. na Uniwersytecie Gdańskim. Gospodarzem posiedzenia był rektor UG prof. Piotr Stepnowski, a w obradach udział wzięli pozostali członkowie Zgromadzenia FarU: prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz przewodniczący Rad Uczelni –  dr hab. Maciej Duszczyk (UG), Sławomir Halbryt (PG) i Paweł Orłowski (GUMed). W spotkaniu uczestniczyli także: prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku, prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG oraz mgr Katarzyna Zygmunt, zastępca dyrektora Związku.

Podczas posiedzenia przedstawiono najważniejsze bieżące działania Związku, głównie w zakresie strategii budowania marki FarU i korelowania jej ze strategiami promocyjnymi miasta i regionu. Podsumowano także wyniki prac zespołów tematycznych, które w ostatnich kilku miesiącach identyfikowały obszary synergii, współpracy i perspektyw konsolidacji w obszarach m.in. potencjału naukowego, ewaluacji, kształcenia doktorantów, gospodarki finansowej, zasobów bibliotecznych, jak również transferu technologii do gospodarki.

Podjęcie ważnych dla dalszego rozwoju Związku uchwał poprzedziły dwie prezentacje poświęcone strategii promocyjnej i medialnej FarU. W pierwszej z nich Justyna Borkowska z Politechniki Gdańskiej, lider Zespołu ds. strategii medialnej przedstawiła główne zagadnienia związane z promocją konsolidacji gdańskich uczelni. Przybliżyła zaplanowane inicjatywy służące zwiększeniu rozpoznawalności marki, a także zaprezentowała koncepcję materiałów wystawienniczych, promocyjnych i informacyjnych FarU. W drugiej z prezentacji dr Joanna Śliwińska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lider Zespołu ds. mediów elektronicznych omówiła prace nad stroną internetową Związku i profilach w wiodących mediach społecznościowych, przybliżyła strukturę informacji i strategię komunikacji w tym zakresie, jak również dalsze plany rozwoju serwisu.

Współpracę z instytucjami zewnętrznymi przybliżyła dyrektor Zwiazku prof. Adriana Zaleska-Medynska, lider Zespołu ds. systemu uwspólnienia zarządzania infrastrukturą badawczą na uczelniach związkowych. Szczegółowo omówiła aktualne programy i inicjatywy realizowane wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami, takimi jak: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorska Kolej Metropolitalna czy stowarzyszenie samorządowe „Study in Pomorskie”.

Kształtowanie organizacji Biura FarU było tematem prezentacji Katarzyny Zygmunt z Politechniki Gdańskiej, zastępcy dyrektora Związku Uczelni. Natomiast prorektor PG prof. Dariusz Mikielewicz, lider Zespołu ds. prognoz skonsolidowanej uczelni, identyfikacji obszarów synergicznych i warsztatów wdrożeń inicjatyw konsolidacyjnych omówił procesy konsolidacji uczelni członkowskich oraz zasady, na jakich Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera tę inicjatywę. Zaprezentował również podjęte dotychczas działania w projekcie konsolidacyjnym, a także zespoły powołane w celu ich realizacji.

W czasie posiedzenia uzgodniono też dalsze wspólne działania w zakresie międzynarodowej promocji Związku oraz planowanych inicjatyw dotyczących sportu akademickiego gdańskich uczelni.

Kolejne Zgromadzenie Związku odbędzie się w listopadzie br. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

333 wyświetleń