Najlepsze dyplomy roku 2020 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-02

Najlepsze dyplomy roku 2020

Na zdj. od prawej: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, mgr inż. arch. Piotr Kowalski,prof. Katarzyna Zielonko-Jung
Na zdj. od prawej: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, mgr inż. arch. Piotr Kowalski, prof. Katarzyna Zielonko-Jung. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
Autorzy najlepszych magisterskich prac dyplomowych roku 2020 z wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej otrzymali nagrody – Dyplom Roku 2020.

– Okres niezmiernie trudny przeszli Państwo w sposób rewelacyjny. Osiągnięcie sukcesu bycia najlepszym studentem roku 2020 wymagało pokonania wielu trudności, a jednocześnie koncentracji na nauce  – podkreślił prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, zwracając się do autorów najlepszych prac podczas uroczystości wręczenia statuetek Dyplom Roku 2020, która odbyła się w Sali Senatu PG. 

Prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia, który prowadził uroczystość, powiedział, że laureaci zostali wyłonieni w drodze konkursu poprzez powołane przez dziekanów komisje konkursowe.

Nagrodę otrzymali:

Wydział Architektury

mgr inż. arch. Piotr Kowalski, tytuł pracy:Rola ogrodów działkowych w produkcji żywności w miastach. Koncepcja programowo-przestrzenna restrukturyzacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego Polanki w Gdańsku”, opiekun: dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. PG

Wydział Chemiczny

mgr inż. Izabela Zagożdżon, tytuł pracy: „Materiały poliuretanowe otrzymywane z zastosowaniem monomerów oraz modyfikatorów obniżających palność”, opiekun: prof. dr hab. inż. Janusz Datta

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

mgr inż. Dawid Pepliński, temat pracy:Haptyczny sterownik wirtualnego robota, opiekun”, opiekun: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

mgr inż. Paweł Stromski, temat pracy: „Wielokryterialne studium wprowadzenia elektrycznych zasobnikowych zespołów trakcyjnych na częściowo zelektryfikowanej linii Gdynia Gł. – Hel”, opiekun: dr hab. inż. Dariusz Karkosiński, prof. PG

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

mgr inż. Marta Kowalkińska, temat pracy: „Projektowanie, synteza i charakterystyka nanostruktur TiO2 do fotokatalitycznej degradacji zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej”, opiekun: dr hab. inż Anna Zielińska-Jurek, prof. PG

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

mgr. inż. Anna Maćkowiak, tytuł pracy: „Modelowanie prędkości pojazdów na dojeździe do przejścia dla pieszych z wykorzystaniem techniki wideo i GIS na wybranych ulicach jednojezdniowych w Trójmieście”, opiekun: dr. inż. Wojciech Kustra

Wydział Inżynierii Mechanicznej Okrętownictwa

mgr inż . Piotr Żylla (b. Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa), temat pracy: „Projekt wstępny jachtu żaglowego klasy J 24”, opiekun: dr inż. Jan Młynarczyk

mgr inż. Wiktor Lachowski i mgr inż. Paweł Żabiłowicz (b. Wydział Mechaniczny), temat pracy: „Projekt niskopułapowej rakiety eksperymentalnej”, opiekun: dr inż. Marek Chodnicki    

Wydział Zarządzania i Ekonomii

mgr Paulina Alicja Konkel, temat pracy: „Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w robotach głosowych”, opiekun: prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki

1358 wyświetleń