Nagrody dla naukowców PG za działalność naukową i dydaktyczną | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-02-23

Nagrody dla naukowców PG za działalność naukową i dydaktyczną

nagrody MEiN grafika z napisem
Z okazji Dnia Nauki Polskiej zostały przyznane Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Wśród wyróżnionych znalazło się trzech naukowców z Politechniki Gdańskiej: prof. Waldemar Magda z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz prof. Sławomir Kozieł i dr inż. Anna Pietrenko-Dąbrowska z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. .

Nagrody MEiN przyznawane są za zasługi w pięciu kategoriach: znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku. W tym roku w sumie przyznano 22 nagrody indywidualne za całokształt dorobku oraz 40 nagród indywidualnych i zespołowych w zakresie działalności naukowej.

Dr hab. inż. Waldemar Magda, prof. PG, otrzymał nagrodę indywidualną za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. Prof. Waldemar Magda jest autorem książki „Budownictwo morskie. Wybrane zagadnienia wraz z przykładami obliczeniowymi”, która została wydana w 2020 roku. Do tej pory na polskim rynku wydawniczym brakowało książki wydanej w ojczystym języku i  traktującej o zagadnieniach z zakresu budownictwa morskiego – książki, którą można w przystępny sposób wykorzystać w praktyce inżyniersko-projektowej, a także – a może nawet przede wszystkim – w zajęciach dydaktycznych w wyższych uczelniach technicznych (ostatnia licząca się pozycja to „Poradnik hydrotechnika” z roku 1992). Książka prof. Magdy jest doskonałą odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Autor zebrał w niej i przeanalizował wiele istotnych informacji pozyskanych głównie z najnowszej zagranicznej literatury fachowej. Praca jest także podsumowaniem wieloletnich naukowych badań oraz szerokiej działalności dydaktycznej naukowca w dziedzinie inżynierii morskiej oraz inżynierii geotechnicznej.

Prof. Sławomir Kozieł oraz dr inż. Anna Pietrenko-Dąbrowska otrzymali nagrodę zespołową za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Głównym celem prac badawczych zespołu naukowców z Politechniki Gdańskiej było opracowanie nowych technik zwiększających efektywność obliczeniową modelowania układów wysokich częstotliwości, przede wszystkim anten i pasywnych układów mikrofalowych.

Badania prowadzone przez zespół są wysoce oryginalne i nowatorskie, w szczególności jeżeli porównać je z wynikami przedstawianymi w literaturze przedmiotu w ostatnich latach. W sensie metodologicznym, odbiegają one znacząco od standardowych podejść do zagadnień modelowania surogatowego, w szczególności modelowania układów wysokich częstotliwości, proponując zupełnie nowy paradygmat oparty o analityczną definicję dziedziny modelu oraz wykorzystanie wiedzy o problemie zakodowanej w dostępnych danych symulacyjnych. W sensie praktycznym, opracowane przez zespół metody oferują znacznie lepsze parametry, jeżeli chodzi o dokładność modeli oraz ich stosowalność do rozwiązywania praktycznych problemów projektowych. Bezpośrednim potwierdzeniem nowatorskiego charakteru badań jest ogromna liczba artykułów naukowych opublikowanych przez zespół, które ukazały się na przestrzeni ostatnich dwóch lat w szeregu renomowanych periodyków. Znaczenie badań prowadzonych przez zespół dla stanu wiedzy w rozważanej dziedzinie jest nie do przecenienia w skali międzynarodowej, o czym świadczy bardzo duża liczba cytowań (ponad 250) prac przedstawionych do nagrody, przy czym należy pamiętać, że są to prace chronologicznie najnowsze (lata 2019-2021).

723 wyświetleń