Szkoła Doktorska czeka na kandydatów od 16 maja | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-11

Szkoła Doktorska czeka na kandydatów od 16 maja

Kartka z napisem PhD
Od 16 do 30 maja trwa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej. W tegorocznej ofercie jest aż 13 dyscyplin, w tym po raz pierwszy inżynieria biomedyczna.

Chętni do rozpoczęcia studiów doktoranckich, decydując jakim obszarem badań naukowych są zainteresowani, mogą wybrać:

 • ekonomię i finanse,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • matematykę,
 • inżynierię lądowa i transport (w ramach PG i IBW PAN),
 • architekturę i urbanistykę,
 • inżynierię środowiska, górnictwo i energetykę,
 • inżynierię materiałową,
 • inżynierię mechaniczną (w ramach PG i IMP PAN),
 • automatykę, elektronikę i elektrotechnikę,
 • informatykę techniczną i telekomunikację
 • inżynierię biomedyczną.

Harmonogram rekrutacji:

 • 16–30.05.2022 r. – nabór kandydatów w systemie rekrutacyjnym, przyjmowanie dokumentów
 • 20.05.2022 r. – egzamin ACERT z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów, którzy nie posiadają innych uprawnień językowych;
 • 21–28 czerwca 2022 r. – rozmowy z kandydatami;
 • 7.07.2022 r. – ogłoszenie list rankingowych;
 • do 31.10.2022 r. – ostateczny termin dostarczenia dyplomu oraz podpisania aktu ślubowania doktoranta i przedłożenia dokumentów stwierdzających uprawnienia do stypendium doktoranckiego i związanych z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym; ostateczny termin pojawienia się cudzoziemców w akademiku w przypadku wnioskowania o niego;
 • do 30.11.2022 r. – ostateczny termin złożenia oryginalnych dokumentów przez cudzoziemców.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji wraz z listą potencjalnych promotorów


Szkoła Doktorska działa na Politechnice Gdańskiej od 2019 roku. Prowadzona jest przez uczelnię we współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) oraz Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN).

523 wyświetleń