Najwyższe noty w 6. wskaźnikach rankingu U-Multirank dla PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-23

Najwyższe noty w 6. wskaźnikach rankingu U-Multirank dla PG

multirank
U-Multirank to ranking wyróżniający się na tle pozostałych rankingów, gdyż uczelnie nie otrzymują ani łącznej noty, ani też nie są klasyfikowane na konkretnej pozycji. Jego wielowymiarowe podejście porównuje wyniki uczelni w zakresie różnych działań, oceniając każde z nich w skali od "A" (bardzo dobrze) do "E" (słabo). Dzięki temu pozwala on określić mocne i słabe strony uczelni w aspektach, które najbardziej interesują daną osobę.

Ocena uczelni podzielona została na pięć obszarów:

 • jakość kształcenia (zawiera 13 wskaźników),
 • jakość badań naukowych (11 wskaźników),
 • poziom umiędzynarodowienia (7 wskaźników),
 • transferu wiedzy i technologii (9 wskaźników),
 • zaangażowanie we współpracę regionalną (6 wskaźników).

Od czasu swojej pierwszej publikacji w 2014 r., U-Multirank niemal potroił liczbę uniwersytetów (instytucji szkolnictwa wyższego) z 850 do 2 202 i zwiększył zasięg krajów z 74 do 96, w tym 5 574 wydziałów i 11 605 programów studiów w 30 obszarach tematycznych. W tegorocznej edycji rankingu udział wzięły łącznie 42 Uczelnie z Polski.

Politechnika Gdańska w tegorocznej edycji rankingu uzyskała najwyższe noty (ocena „A”) w ramach 6 wskaźników (w poprzedniej edycji rankingu w ramach 4 wskaźników):

 • Procentowy udział publikacji interdyscyplinarnych     
 • Liczba pracowników tzw. „post-doc” w stosunku do łącznej liczby nauczycieli akademickich,
 • Liczba publikacji naukowych w przeliczeniu na liczbę nauczycieli akademickich,
 • Procentowy udział publikacji w otwartym dostępie (tzw. Open Access),
 • Dochody z badań naukowych,
 • Liczba założonych firm przez absolwentów Uczelni.

Oprócz PG jako całości w rankingu ocenione zostały także 3 Wydziały w ramach poszczególnych dyscyplin/obszarów naukowych, które reprezentują:

Wydział Chemiczny

Inżynieria Środowiska (najwyższa ocena „A” w ramach 5 wskaźników)
Inżynieria Chemiczna (ocena „A” w ramach 4 wsk.)
Inżynieria Materiałowa (ocena „A” w ramach 2 wsk.)
Nauki Chemiczne (ocena „A” w ramach 2 wsk.)

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Inżynieria Środowiska (najwyższa ocena „A” w ramach 4 wskaźników)
Inżynieria Lądowa (ocena „A” w ramach 2 wsk.)

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Inżynieria Mechaniczna (najwyższa ocena „A” w ramach 3 wskaźników)

Zobacz pełne zestawienie rankingu

224 wyświetleń