PG poszerza współpracę z PGE Baltica w zakresie morskiej energetyki wiatrowej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-08

PG poszerza współpracę z PGE Baltica w zakresie morskiej energetyki wiatrowej

Od lewej: Mariusz Witoński, prezes PTMEW, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica. Fot. Krzysztof Krzempek/PG.
Od lewej: Mariusz Witoński, prezes PTMEW, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica. Fot. Krzysztof Krzempek/PG. 
PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore Grupy PGE, będzie partnerem VI edycji studiów podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa prowadzonych na Politechnice Gdańskiej. List intencyjny podpisany z władzami uczelni w czwartek 8 września 2022 r. otwiera też drogę do innych, kolejnych form współpracy, z których skorzysta tworzone przez PGE Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej.

– Sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce będzie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w całej polskiej gospodarce tylko pod warunkiem, jeśli uda się efektywnie połączyć na tym polu możliwości i kompetencje ośrodków naukowych z przemysłem i biznesem – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Już teraz ta współpraca wygląda dobrze, ale powinna być jeszcze bliższa i bardziej zintegrowana. Morska energetyka wiatrowa to przyszłość, a także obietnica, którą składamy następnym pokoleniom i naszej planecie. Musimy zrobić wszystko, żeby jej dotrzymać – dodał.

– Z Politechniką Gdańską łączą nas już projekty badawczo-naukowe oraz współpraca przy realizacji specjalności dotyczącej projektowania i budowy morskich systemów energetycznych na studiach magisterskich z oceanotechniki – powiedział Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica. – Chcemy jednak jak najpełniej wykorzystać potencjał współpracy, szczególnie przy kształceniu kadr tak potrzebnych naszej branży. Dlatego zdecydowaliśmy się na zaangażowanie w istniejące od kilku lat i cieszące się już dobrą renomą studia podyplomowe z obszaru morskiej energetyki wiatrowej. Zależy nam na wieloletniej współpracy z uczelnią. Rozmawiamy już o stworzeniu kolejnego, bardziej sprofilowanego kierunku studiów podyplomowych z zakresu offshore. W grę wchodzą też możliwości współpracy m.in. przy studiach inżynierskich, szkolenia, warsztaty, wspólnie organizowane wizyty studyjne dla uczniów szkół średnich, czyli przyszłych studentów oraz kolejne wspólne inicjatywy naukowo-badawcze związane z projektami realizowanymi na morzu przez Grupę PGE – dodał prezes PGE Baltica.

Porozumienie o ścisłej współpracy PG i PGE

PGE Baltica współpracuje z uczelniami i instytucjami naukowymi zarówno w zakresie kształcenia kadr na potrzeby sektora morskiej energetyki wiatrowej, jak również w ramach wspólnych projektów naukowo-badawczych na rzecz własnych przedsięwzięć – morskich farm wiatrowych budowanych na Morzu Bałtyckim. Uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy PGE a PG odbyło się w czwartek 8 września w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej.

– Podyplomowe studia Morska Energetyka Wiatrowa prowadzone są w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. mówił prof. PG Marek Dzida, kierownik podyplomowych studiów MEW. Byliśmy pierwszą uczelnią w Polsce, która uruchomiła tego typu studia podyplomowe, odpowiadając zresztą na zapotrzebowanie polskiego sektora energetycznego. Od jesiennej edycji wśród wykładowców pojawią się również przedstawiciele kadry zarządczej PGE Baltica.

Studia podyplomowe na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa prowadzone są w ramach Programu Rozwoju Kompetencji Kadr dla sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej. Podczas dotychczas zakończonych edycji ze studiów skorzystało ok. 220 osób. Ich szósta edycja rozpoczyna się w październiku.

Partnerem studiów jest Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej z siedzibą w Gdyni.

402 wyświetleń