Zmiany we władzach PG. Nowi prorektorzy oraz zastępcy kanclerza | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-30

Zmiany we władzach PG. Nowi prorektorzy oraz zastępcy kanclerza

Zdjęcie grupowe ze studentami
Władze Politechniki Gdańskiej i przedstawiciele Samorządu Studentów. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
Od nowego roku akademickiego grono prorektorów uczelni będzie wynosić pięć, a nie jak dotychczas cztery osoby. Poszerza się również skład zastępców kanclerza uczelni. 30 września nowo powołani otrzymali oficjalne nominacje od prof. Krzysztofa Wildego, rektora PG.

Nowy rok akademicki przynosi zmiany we władzach uczelni. Senat Politechniki Gdańskiej zatwierdził utworzenie nowego stanowiska: prorektora ds. studenckich, które objęła dr Barbara Wikieł, prof. PG. Nowym prorektorem ds. kształcenia został z kolei dr hab. Mariusz Kaczmarek, prof. PG. Obydwoje zastąpili dra hab. Marka Dzidę, prof. PG, który zajmował stanowisko prorektora ds. kształcenia i nadzorował również sprawy studenckie.

Dr Barbara Wikieł, prof. PG do tej pory pracowała na stanowisku dyrektora Centrum Matematyki. Od wielu lata zajmuje się dydaktyką i jakością kształcenia, jest członkinią Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Dr hab. Mariusz Kaczmarek, prof. PG od 2018 r. jest zastępcą kierownika Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W latach 2020-2022 pełnił funkcję prodziekana ds. organizacji studiów na WETI.

Zmiany nastąpiły również w Biurze Kanclerza. Anna Gerlach od maja br. pełni funkcję zastępcy kanclerza ds. infrastruktury, ale z Biurem Kanclerza związana jest już od 12 lat. Dotychczas pracowała bowiem na stanowisku głównego specjalisty, koordynatora ds. infrastruktury. Dr inż. Andrzej Sobecki został zastępcą kanclerza ds. informatycznych. Jest on również pełnomocnikiem rektora ds. stosowania systemów antyplagiatowych.

Bardzo cieszę się, że zgodzili się Państwo na współpracę i wiem, że będzie ona owocna. Dzięki powołaniu prorektora ds. studenckich jestem szczerze przekonany, że studenci na tym skorzystają – mówił, wręczając nominacje, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Życzę wszystkim samych sukcesów i dużo motywacji do pracy.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Samorządu Studentów PG, którzy mieli okazję do rozmowy z nowymi prorektorami, przestawienia swoich planów działań w kolejnym roku akademickim oraz omówienia problemów i wyzwań, które czekają społeczność studencką w najbliższym czasie.

1983 wyświetleń