Debata na PG o bezpieczeństwie krytycznej infrastruktury morskiej na Bałtyku | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-14

Debata na PG o bezpieczeństwie krytycznej infrastruktury morskiej na Bałtyku

Od lewej: kmdr ppor. rez. Aleksander Gierkowski (WIMIO PG), prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Cezary Cierzan, dyrektor programu „Miecznik” (Polska Grupa Zbrojeniowa), Monika Kozakiewicz, prezeska Stoczni Remontowej „Nauta”, Paweł Lulewicz, prezes PGZ Stocznia Wojenna i Marcin Wiśniewski (OBR CTM).
Od lewej: Paweł Zariczny, dyrektor Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności,  kmdr ppor. rez. Aleksander Gierkowski (WIMIO PG), prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, , Monika Kozakiewicz, prezeska Stoczni Remontowej „Nauta”, Cezary Cierzan, dyrektor programu „Miecznik” (Polska Grupa Zbrojeniowa)Paweł Lulewicz, prezes PGZ Stocznia Wojenna i Marcin Wiśniewski (OBR CTM). Fot. Krzysztof Krzempek/PG 
W czwartek 13 października 2022 r. na Dziedzińcu im. Jana Heweliusza Politechniki Gdańskiej odbyła się debata ekspercka dotycząca zagadnień związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej na polskiej części Morza Bałtyckiego. Debatę poprzedziło wystąpienie Marcina Ociepy, wiceministra MON.

Spotkanie reprezentantów polskiej branży zbrojeniowej – w tym przedstawicieli wojska, przemysłu i środowiska naukowego – rozpoczęło się od wystąpienia wiceministra Marcina Ociepy (Ministerstwo Obrony Narodowej), pt. „Świat od nowa. Wnioski z rosyjskiej agresji na Ukrainę dla polskiej polityki zagranicznej i obronnej”. Poruszył w nim zagadnienia związane z aktualną sytuacją geopolityczną i możliwymi konsekwencjami zarówno dla Polski, jak również Europy i świata.

Po wystąpieniu ministra rozpoczęła się debata ekspercka pt. „Bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury morskiej na polskich wodach Bałtyku”, w której udział wzięli: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, kmdr ppor. rez. Aleksander Gierkowski (WIMIO PG), Cezary Cierzan, dyrektor programu „Miecznik” (Polska Grupa Zbrojeniowa), Monika Kozakiewicz, prezeska Stoczni Remontowej „Nauta” oraz Paweł Lulewicz, prezes PGZ Stocznia Wojenna i Marcin Wiśniewski (OBR CTM).

Moderatorem debaty był Paweł Zariczny, dyrektor Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Gdańskiej*, które było gospodarzem wydarzenia. Podczas dyskusji eksperci wskazywali m.in. na szczególną rolę środowiska naukowego zarówno w aspekcie pracy nad zapewnieniem bezpieczeństwa istniejącej infrastruktury, jak również w aspekcie opracowywania innowacyjnych i nowoczesnych technologii militarnych, które mogą znaleźć zastosowanie na polskich wodach Bałtyku w przyszłości.

* CTBO jest ogólnouczelnianym, interdyscyplinarnym centrum badawczo-rozwojowym, a jego celem jest koordynowanie i nadzorowanie działalności badawczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie technologii bezpieczeństwa i obronności oraz wytwarzania i obrotu wyrobami i technologiami m.in. o przeznaczeniu wojskowym.

338 wyświetleń