Dr inż. Justyna Szostak członkiem Rady Dyrektorów CESAER | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-24

Dr inż. Justyna Szostak członkiem Rady Dyrektorów CESAER

dr Justyna Szostak
Fot. Paulina Staniszewska
Dr inż. Justyna Szostak z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej została wybrana członkiem Rady Dyrektorów CESAER.

W trakcie trzydziestego szóstego zwyczajnego Zgromadzenia Walnego CESAER, którego gospodarzem była Politechnika Drezdeńska, wybrano nowych członków Rady Dyrektorów CESAER na lata 2023-2025:

  • Justynę Szostak (Przewodniczącą Komisji ds. Umiędzynarodowienia, Politechnika Gdańska)
  • Toril Hernes (Prorektor ds. Innowacji, Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny)
  • Karine Samuel (Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Uniwersytet Grenoble-Alpes)

zwiększając tym samym parytet płci oraz udział przewodniczących grup zadaniowych (Task Force) we władzach organizacji.

– Akademia to nie tylko miejsce nauki i edukacji, ale także środowisko kształtujące młodych ludzi, społeczeństwa, rozwój technologiczny i otaczający nas świat. Wybór na Dyrektora CESAER jest dla mnie wielkim zaszczytem, dającym możliwość wspierania i formowania naszego stowarzyszenia – zaznaczyła dr Justyna Szostak tuż po wyborach.

Dr Szostak jest nauczycielem akademickim zatrudnionym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, przewodniczącą Rektorskiej Komisji ds. umiędzynarodowienia i pełnomocnikiem dziekana ds. internacjonalizacji. Od sierpnia br. wraz z prof. Robertem Zaninio z Politechniki Turyńskiej  przewodniczy grupie Task Force Learning & Teaching CESAER, w której odpowiada za organizację nadchodzącego konkursu CESAER Student Challenge.


CESAER jest organizacją non-profit założoną w 1990 roku. Obecnie zrzesza 57 wiodących europejskich uczelni technicznych kładących silny naciski na naukę i technologię z 26 krajów. Organizacja skupia ponad milion studentów i prawie 100 tysięcy przedstawicieli kadry akademickiej. CESAER jest też uznaną organizacją ściśle współpracującą z wieloma instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Europejską. CESAER realizuje wiele projektów finansowanych przez UE oraz w ramach europejskich funduszy badawczych. Politechnika Gdańska dołączyła do CESAER w 2015 r i jest jedną z 3 polskich uczelni technicznych zrzeszonych w tej organizacji, do której należą także Politechnika Warszawska i Politechnika Poznańska.  Więcej o CESAER: www.cesaer.org

470 wyświetleń