Debata o smart cities na Konwencie Gospodarczym Uczelni Fahrenheita | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-31

Debata o smart cities na Konwencie Gospodarczym Uczelni Fahrenheita

Sala konferencyjna wypełniona uczestnikami wykładu. W drugim planie biały ekran, mównica. Przy mównicy ubrany w garnitur mężczyzna
Konwent Gospodarczy przy Związku Uczelni Fahrenheita. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
Smart city – czyli inteligentne miasto, które wykorzystuje nowoczesne technologie do poprawienia jakości życia i usług publicznych. Ile brakuje nam do nowoczesnych metropolii, które wyznaczają trendy w tym obszarze? Dyskutowali o tym eksperci podczas Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita w Gdańsku.

Celem konwentu było wypracowanie metod rozwoju obszarów metropolitalnych jako ośrodków wzrostu gospodarczego i społecznego oraz idei mądrego zarządzania nimi z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych, mądrości mieszkańców i lokalnych zasobów. W wydarzeniu, które odbyło się w piątek 28 października w budynku Hydromechaniki na Politechnice Gdańskiej, wzięli udział eksperci środowiska akademickiego, biznesowego i przemysłowego.

– Chcemy wspólnie wyznaczać kierunki i realizować cele służące rozwojowi naszego regionu, przy czynnym udziale i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – mówił prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – W ramach licznych inicjatyw podejmowanych przez Uczelnie Fahrenheita, bardzo często czerpiemy korzyści płynące z synergii, którą jako trzy wiodące, pomorskie uczelnie z powodzeniem budujemy i rozwijamy od ponad dwóch lat.

Prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, przewodniczący Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Konwent Gospodarczy zmienia formułę

Formuła konwentu, który funkcjonował dotychczas przy rektorze Politechniki Gdańskiej, a obecnie w ramach Uczelni Fahrenheita (które PG współtworzy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim), zakłada wymianę doświadczeń i rozwój współpracy środowiska naukowego i biznesowego.

– Uczelnie Fahrenheita zostały członkiem wspierającym Obszar Metropolitalny i dołączyły tym samym do grona kilkunastu instytucji, fundacji i uczelni, które chcą wzmacniać relację z przemysłem i biznesem oraz tworzyć na Pomorzu atrakcyjne miejsca do życia i pracy – mówił dr Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza i przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita.

W poprzedniej edycji konwentu, która odbyła się w maju, eksperci dyskutowali o przyszłości terenów postoczniowych w Gdańsku. Tym razem przewodnim tematem było pojęcie Smart City.

Inteligentne miasta – debata ekspertek i ekspertów

Debatę, czyli główny punkt programu, poprzedziły wystąpienia wprowadzające do tematyki Smart City, wygłoszone przez przedstawicieli Uczelni Fahrenheita.

Prof. PG Aleksander Orłowski zwrócił uwagę na wieloaspektowość pojęcia Smart City i różnorodność wyzwań, na które odpowiada.

– Niektóre z miast czeka rozwój bardzo gwałtowny. Pytanie jak zapewnić szybko rosnącej populacji dobrej jakości opiekę zdrowotną i edukację, czy efektywny transport. Z drugiej strony będzie wiele dużych miast, na przykład w Polsce, których populacja będzie spadać. Odpowiedź na oba wyzwania to właśnie smart city.

O współczesnych miastach w zupełnie innym ujęciu opowiadał prof. Maciej Grzybek z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, podkreślając rolę ekosystemu, w którym się znajdują.

– Bioróżnorodność także ma wpływ na to, jak będziemy funkcjonować. Badania wykazały, że każde miasto na świecie ma unikatowy mikrobiom, czyli skład bakterii, grzybów i wirusów. Dlatego nie ma jednego, rozwiązania dla każdego miasta.

Podczas prezentacji dr Hanny Obracht-Prondzyńskiej z Uniwersytetu Gdańskiego omówiony został aspekt społeczny, dotyczący współczesnych problemów mieszkańców i ich funkcjonowania.

– Dzięki nowym technologiom mamy w ręku narzędzia komunikacji społecznej, które pozwoliłyby mieszkańcom narysować wymarzone miasto. Tylko wiedza pozwoli nam zaprojektować lepsze miasta. Teraz to my je kształtujemy, ale ostatecznie to one kształtują nas i wpływają na jakość naszego życia.

Z kolei w debacie, którą moderował Krzysztof Kilian, udział wzięli: prof. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska, Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, prof. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańska, Marta Siciarek, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Adam Sudoł, Gdański Uniwersytet Medyczny, prof. Jakub Szlachetko, Uniwersytet Gdański, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Uczelni Fahrenheita.

Na zdjęciu od lewej: prof. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska, Michał Glaser, prezes zarządu OMGGS, prof. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańska, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Uczelni Fahrenheita. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

– Smart City należy postrzegać znacznie szerzej niż tylko w kontekście innowacyjnych technologii. To zrównoważone miasto i komfort wynikający z nowych rozwiązań urbanistycznych i odpowiedniej organizacji przestrzennej miasta – wyjaśniał prof. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańska.

– Konwent odbywa się podczas 10. edycji kongresu Smart Metropolia, podczas którego co roku podkreślamy, że podstawą Smart City wcale nie są technologie, a ludzie. Mądre miasto to takie, które potrafi dyskutować i rozwiązywać problemy wspólnie ze swoimi mieszkańcami. Wyzwaniem jest, aby te pomysły wykorzystać i skoordynować – mówi Michał Glaser, prezes Obszaru Metropolitalnego G-G-S. – Czasami mówi się, że na rozwiązania Smart City nas nie stać, a to właśnie oszczędności finansowe powinny nakłaniać nas do tego, aby każda nowa inwestycja czy remont w mieście rozwiązywała zarówno problem transportowy, klimatyczny, edukacyjny czy zdrowotny. Podczas Konwentu pokazaliśmy wiele przykładów jak to zrobić.

Konferencja Smart Metropolia w Gdańsku

Wątek projektowania miast, również w kontekście kryzysu i zmian klimatycznych, był szerzej omawiany przez OMGGS podczas 10. Kongresu Smart Metropolia w dniach 27-28 października br.

Na zdjęciu prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki PG, prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed, prof. Wiesław Laskowski, prorektor ds. badań naukowych UG.


W pierwszym dniu kongresu odbyła się Gala wręczenia nagród Smart Metropolii 2022, podczas której Uczelnie Fahrenheita zostały wyróżnione za działania na rzecz integracji środowiska akademickiego i samorządowego. Nagrodę w imieniu Uczelni odebrali: prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed, prof. Sławomir Milewski prorektor PG ds. nauki oraz prof. Wiesław Laskowski, prorektor UG ds. badań naukowych.

Więcej informacji o inicjatywach i misji FarU na stronie: www.faru.edu.pl 

257 wyświetleń