Na Politechnice Gdańskiej upamiętniono rocznicę rewolucji węgierskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-21

Na Politechnice Gdańskiej upamiętniono rocznicę rewolucji węgierskiej

Pięcioro ubranych elegancko osób stoi na baczność w szeregu, przed tablicą pamiątkową.
Kwiaty przed tablicą pamiątkową złożyli przedstawiciele władz Politechniki Gdańskiej. Na zdjęciu od lewej: Andrzej Sobecki, zastępca kanclerza, Anna Gerlach, zastępca kanclerza, prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich oraz prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji.
W 1956 roku Węgrzy walczyli o suwerenność swojego kraju. Pomoc w tych trudnych czasach nieśli im m.in. gdańszczanie, w tym pracownicy Politechniki Gdańskiej. Wydarzenia te upamiętnia tablica znajdująca się w Gmachu Głównym naszej uczelni. W piątek, 21 października 2022 roku, przy wspomnianej tablicy odbyła się uroczystość z okazji 66. rocznicy węgierskiego powstania. Udział w niej wzięli m.in. prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, dr Pál Attila Illés, konsul generalny Węgier, Aleksander Jankowski, wicewojewoda pomorski, konsulowie Ukrainy, Niemiec i Mołdawii oraz przedstawiciele władz uczelni.

Tablica upamiętniająca rewolucję na Węgrzech w 1956 roku znajduje się w Gmachu Głównym PG, w sąsiedztwie dziedzińca Fahrenheita. Jej odsłonięcie miało miejsce w październiku ubiegłego roku.

W piątek, 21 października 2022 roku, przy tablicy odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę wydarzeń na Węgrzech z 1956 roku. Udział w nich wzięli prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, dr Pál Attila Illés, konsul generalny Węgier, Aleksander Jankowski, wicewojewoda pomorski, Oleksandr Plodystyi, konsul generalny Ukrainy, Cornelia Pieper, konsul generalna Niemiec, Jacek Tymiński, konsul honorowy Mołdawii, przedstawiciele władz uczelni w osobach prof. Barbary Wikieł, prorektor ds. studenckich, prof. Janusza Nieznańskiego, prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji oraz Anny Gerlach i Andrzeja Sobeckiego, zastępców kanclerza, a także przedstawiciel gdańskiego oddziału IPN.

Podczas wydarzenia złożone zostały wiązanki kwiatów, a głos zabrał konsul generalny Węgier dr Pál Attila Illés.

– Jesteśmy tutaj, ponieważ dziękujemy Polakom, mieszkańcom Gdańska i całego województwa pomorskiego za pomoc w 1956 roku. Pomoc w kontaktach polsko-węgierskich to rzecz zwyczajna. Wiemy, że pod tym względem się nic nie zmieniło i tak będzie również w przyszłości. Nasze narody, narody Europy środkowej są zmuszone do ścisłej współpracy – mówił podczas uroczystości dr Pál Attila Illés, konsul generalny Węgier.

Uroczystość na Politechnice Gdańskiej stanowi część obchodów 66. rocznicy wydarzeń na Węgrzech, organizowanych przez gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Głównym ich punktem jest sesja naukowa „Polskie zaangażowanie w pomoc Węgrom w 1956 r.”, która odbyła się w siedzibie oddziału IPN w Gdańsku.

168 wyświetleń