Nabór w programie Molybdenum Startup School | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-11

Nabór w programie Molybdenum Startup School

aktualności
Do 23 października trwa nabór do II edycji programu Startup School I w ramach programu Molybdenum Startup School.

Program Molybdenum Startup School stanowi element realizacji zadań projektu IDUB w zakresie zwiększania transferu wiedzy i technologii w ramach Działania V.5. (Działania zwiększające efektywność transferu technologii).

Celem programu Startup School I „Sprawdź swój pomysł” jest zapewnienie jego beneficjentom profesjonalnego wsparcia przy walidacji i dalszym rozwoju zgłaszanych pomysłów biznesowych w perspektywie tworzenia innowacyjnych spółek startup.

Zakres wsparcia

W ramach programu beneficjenci uzyskają następujące usługi:

  • 60-godzinny kurs pre-inkubacyjny,
  • opieka ekspertów oraz mentorów biznesowych,
  • wsparcie w zakresie technologii ze strony pracowników PG,
  • dostęp do przestrzeni coworkingowej.

Konkurs skierowany jest do zespołów złożonych ze studentów, doktorantów, pracowników oraz absolwentów Politechniki Gdańskiej.

Mniejszościowy udział w zespołach biorących udział w konkursie mogą stanowić studenci, doktoranci lub pracownicy innych uczelni wchodzących w skład Uczelni Fahrenheita, a w uzasadnionych przypadkach również inne osoby.

Jak aplikować?

Nabór do programu odbywa się w formie konkursu i potrwa do 23 października 2022 r.

Zapoznaj się z dokumentacją konkursową, a następnie wypełnij formularz wniosku.

Osoby zainteresowane udziałem w bieżącej edycji programu Startup School I mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym w 1 z 3 dostępnych terminów (online oraz stacjonarnie): 11, 17 oraz 20 października o godzinie 16:00.

Więcej informacji

106 wyświetleń