Wizyta Komisji Oceniającej ACEEU | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-14

Wizyta Komisji Oceniającej ACEEU

Na zdjęciu od lewej: prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. rozwoju i organizacji, prof. Tomasz Klimczuk, przedstawiciel Rady Uczelni, dr Agnieszka Lendzion, zastępca dyrektora Centrum HR, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, dr Joanne Zhan, członek ACEEU, Agnieszka Cholewińska i Barbara Urbańska,Centrum Analiz Strategicznych, prof. Thorsten Kliewe, dr Sabina Ratajczak, członkowie ACCEU oraz prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji
Na zdjęciu od lewej: prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. rozwoju i organizacji, prof. Tomasz Klimczuk, przedstawiciel Rady Uczelni, dr Agnieszka Lendzion, zastępca dyrektora Centrum HR, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, dr Joanne Zhan, członek ACEEU, Agnieszka Cholewińska i Barbara Urbańska,Centrum Analiz Strategicznych, prof. Thorsten Kliewe, dr Sabina Ratajczak, członkowie ACCEU oraz prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji
Komisja Oceniająca ACEEU (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities) w dniach 6–7 października wizytowała Politechnikę Gdańską. ACEEU jest jedyną międzynarodową organizacją ds. zapewniania jakości, która koncentruje się na ocenie stopnia zaangażowania i przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym.

Proces międzynarodowej akredytacji ACEEU ma na celu wykazać, że Politechnika Gdańska może zaliczać się do grona uczelni przedsiębiorczych i zaangażowanych społecznie zgodnie ze standardami organizacji certyfikującej.

W ramach oceny akredytacyjnej członkowie Komisji Oceniającej ACEEU spotkali się z ponad sześćdziesięcioma osobami: pracownikami naukowymi i administracyjnymi uczelni, studentami, doktorantami, absolwentami oraz przedstawicielami władz regionu i środowiska biznesowego.

Podczas wizyty na kampusie członkowie Komisji odwiedzili m.in. Bibliotekę Główną PG, Laboratorium LINTE^2 oraz prototypownię ProtoLab, gdzie zapoznali się z przykładem przedsiębiorczości studentów PG. Piotr Domanowski i Filip Buława, studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa zaprezentowali swój projekt będący na etapie komercjalizacji – w pełni funkcjonalny pojazd podwodny, który może być zbudowany przez każdego kto ma dostęp do drukarek 3D i prostych narzędzi elektronicznych.

Raport dotyczący wyników akredytacji ACEEU ma być gotowy za ok. osiem tygodni.

Politechnika Gdańska realizuje projekt „Akredytacje zagraniczne”, którego celem jest uzyskanie akredytacji ACEEU. Jest on dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu POWER.03.03.00-00-P004/16 w kwocie 117 794, 36 zł. Uzyskanie akredytacji ACEEU ma przyczynić się do rozwoju uczelni, szczególnie w aspekcie umiędzynarodowienia.

Więcej o ACEEU

374 wyświetleń