Wyniki ewaluacji. Politechnika Gdańska w czołówce polskich uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-27

Wyniki ewaluacji. Politechnika Gdańska w czołówce polskich uczelni

gmach główny PG
Politechnika Gdańska z trzema kategoriami A+ znalazła się w ścisłej czołówce polskich uczelni pod względem liczby najwyższych możliwych kategorii przyznanych w ramach ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Ponadto, osiem dyscyplin naukowych prowadzonych na PG otrzymało kategorie A.

Kategoria A+ w trzech dyscyplinach to najlepszy wynik spośród uczelni technicznych. W gronie wszystkich ocenianych jednostek naukowych więcej kategorii A+ od Politechniki Gdańskiej uzyskały tylko: Uniwersytet Warszawski (8) i Uniwersytet Jagielloński (4).

Na Politechnice Gdańskiej ocenie podlegało 14 dyscyplin. Trzy dyscypliny otrzymały najwyższą kategorię A+, osiem uzyskało kategorię A, a trzy kolejne kategorię B+.

Najwyższą kategorię A+ otrzymały dyscypliny:

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:

 • architektura i urbanistyka                               
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika                                 

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • nauki chemiczne                                  

Kategorię A otrzymały dyscypliny:

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:

 • inżynieria biomedyczna                        
 • inżynieria chemiczna                            
 • inżynieria materiałowa                         
 • inżynieria mechaniczna                         
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka                           

w dziedzinie nauk społecznych

 • ekonomia i finanse                               
 • nauki o zarządzaniu i jakości                            

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

 • matematyka                            

Kategorię B+ otrzymały:

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja                                  
 • inżynieria lądowa i transport                             

W dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

 • nauki fizyczne 

Tym samym, PG będzie miała możliwość nadawania stopnia naukowego doktora we wszystkich prowadzonych dyscyplinach.

Z wykazem kategorii naukowych można zapoznać się na stronie MEiN


Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła nowe przepisy dotyczące przeprowadzanej co cztery lata ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni, instytutów naukowych, instytutów badawczych i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Z uwagi  na epidemię COVID-19 pierwsza ewaluacja objęła lata 2017-2021 i została przeprowadzona przez Komisję Ewaluacji Nauki w obrębie dyscyplin, a nie wydziałów (jednostek organizacyjnych), tak jak to miało miejsce dotychczas.

Ewaluację przeprowadzono w ramach trzech kryteriów: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

W ocenie działalności naukowej pod uwagę brane były osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ewaluowanej dyscyplinie, a także osiągnięcia osób, które kształciły się w szkołach doktorskich prowadzonych przez ewaluowany podmiot i przygotowały rozprawę doktorską.

Przyznano kategorie naukowe (A+, A, B+, B albo C) w poszczególnych dyscyplinach uprawianych na uczelni, od których zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim, nadawanie stopni naukowych i kwota subwencji.

Politechnika Gdańska zgłosiła do ewaluacji dorobek z lat 2017-2021, na który składało się: 4095 publikacji (dane opublikowane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy), 297 patentów oraz 309 projektów badawczych. 

1819 wyświetleń