Srebrny medal dla wynalazku z PG na prestiżowych targach | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-07

Srebrny medal dla wynalazku z PG na prestiżowych targach

grafika targów iENA
Sonda do pomiaru szybkości korozji, opracowana przez zespół naukowców Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem prof. Kazimierza Darowickiego i we współpracy z PKN ORLEN, zdobyła srebrny medal na międzynarodowych targach iENA w Norymberdze.

W targach iENA „Pomysły –  Wynalazki – Nowe Produkty”, podczas których prezentowane są innowacyjne rozwiązania z wielu dziedzin nauki, wzięło udział w sumie 500 uczestników z 35 krajów.  Zgłoszony przez PKN ORLEN i opracowany na PG wynalazek został nagrodzony srebrnym medalem w kategorii wynalazczość, nowy produkt.

Sonda do pomiaru szybkości korozji to efekt realizacji projektu KORMON pozyskanego przez PKN ORLEN w ramach programu INNOCHEM. Urządzenie zostało zaprojektowane i skonstruowane przez zespół naukowców z Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem prof. Kazimierza Darowickiego w składzie: dr hab. inż. Juliusz Orlikowskidr hab. inż. Grzegorz Lentkamgr inż. Mateusz Cieślik, inż. Andrzej Dul oraz pracowników koncernu PKN ORLEN: mgr inż. Iwonę Łuksę i mgr inż. Radosława Gosposia.

To kolejne wyróżnienie dla wynalazku z Politechniki Gdańskiej. Sonda zdobyła niedawno m.in. Grand Prix oraz platynowy medal za najbardziej wartościowy wynalazek w sektorze przemysłowym na XV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG®2022.

O wynalazku

Innowacyjny zintegrowany system dualnych czujników korozji umożliwia jednoczesne monitorowanie szybkości korozji równomiernej oraz nawodorowania stali w czasie rzeczywistym (on-line). Rozwiązanie oparte jest na technice rezystometrycznej, która służy do monitorowania szybkości korozji metali/stopów w różnych środowiskach, m.in. w sektorze oil&gas. W dostępnym na rynku urządzeniu rezystometrycznym specjalny sensor umieszczony jest w analizowanym strumieniu procesowym np. w rurociągu lub aparacie, gdzie z biegiem czasu ulega korozji. Szybkość korozji jest obliczana na podstawie zmiany rezystancji elektrycznej w czasie rzeczywistym.

– Komercyjne urządzenia bazujące na technice rezystometrycznej nie dają możliwości rozróżnienia pomiędzy zjawiskiem korozji równomiernej i kruchością wodorową. Nasz wynalazek składa się z systemu podwójnych sensorów: czujnika głównego i czujnika odniesienia. Czujnik główny jest podatny na korozję równomierną i nawodorowanie, czujnik odniesienia jest podatny tylko na nawodorowanie i jednocześnie odporny na korozję. Rozróżnienie pomiędzy zjawiskami jest kluczowe z uwagi na zupełnie inne podejście i działania podejmowane przez pracowników rafinerii do zagrożeń związanych z różnymi mechanizmami korozyjnymi – wyjaśnia prof. Kazimierz Darowicki.

Zastosowanie w sondzie dualnego systemu korozyjnego działającego w czasie rzeczywistym daje możliwość wizualizacji bieżącej sytuacji w aspekcie korozji równomiernej i nawodorowania. Operatorzy instalacji mają możliwość kontroli i natychmiastowego reagowania na bieżące zagrożenie zwiększonej korozji poprzez odpowiednie działania naprawcze, np. regulacje parametrów procesowych czy zwiększenie dawek środków antykorozyjnych.

– Monitorowanie szybkości korozji i nawodorowania stali w czasie rzeczywistym umożliwia przewidywanie długości życia materiałów konstrukcyjnych i znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji awaryjnych powodujących nieplanowane wyłączenie instalacji przemysłowej z powodu korozji lub kruchości wodorowej – podkreśla prof. Kazimierz Darowicki. – Cały bezprzewodowy system monitorowania korozji oparty o dualne sensory korozyjne został wdrożony na instalacji krakingu katalitycznego PKN ORLEN.

446 wyświetleń