Kryminalne zagadki Uczelni Fahrenheita | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-15

Kryminalne zagadki Uczelni Fahrenheita

Żarówka
Pod tym zagadkowym tytułem kryje się nazwa czwartego odcinka podcastu Uczelni Fahrenheita z cyklu „Rozmowy z Fahrenheitem”, w którym – nie tylko o nauce – rozmawiamy z przedstawicielami społeczności Uczelni Fahrenheita. O różnych obliczach badań związanych z kryminalistyką opowiedzieli naukowcy, którzy na co dzień mają okazję rozwiązywać niezwykłe zagadki.

Gośćmi Dariusza Szretera, gospodarza podcastu, byli:

  • prof. dr hab. Ryszard Pawłowski – kierownik Pracowni Biologii i Genetyki Sądowej Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert z zakresu genetyki sądowej; 
  • dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska, prof. PG – Katedra Chemii Organicznej Politechniki Gdańskiej, specjalistka od chemii archeologicznej;
  • dr Magdalena Kasprzak – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistka od zagadnień z zakresu taktyki kryminalistycznej oraz psychologii sądowej.

Rozmówcy dyskutowali o tym, jak można wykorzystać zasoby trzech Uczelni Fahrenheita w badaniach kryminalistycznych. Opowiedzieli o genetyce sądowej, fałszerstwach dzieł sztuki, o tym, czy istnieje fałszerstwo idealne oraz o badaniach wariograficznych i analizie komunikacji niewerbalnej. 

Goście Dariusza Szretera rozmawiali o roli naukowców prowadzących badania w służbie kryminalistyki podczas śledztw. Prof. Ryszard Pawłowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pokazywał możliwości jakie dają badania DNA w kryminalistyce. Prof. Magdalena Śliwka-Kaszyńska z Politechniki Gdańskiej opowiedziała przydatności chemii archeologicznej przy potwierdzeniu autentyczności, wieku, pochodzenia danych wykopalisk, ale także dookreślenia technologii ich wytwarzania, na podstawie składu chemicznego. Z kolei dr Magdalena Kasprzak z Uniwersytetu Gdańskiego mówiła o naukowych i prawnych aspektach analizy komunikacji niewerbalnej w kryminalistyce.

Zapraszamy do słuchania 

355 wyświetleń