Politechnika Gdańska na czele polskich uczelni w rankingu GreenMetric | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-19

Politechnika Gdańska na czele polskich uczelni w rankingu GreenMetric

Zielona ziemia
W najnowszej edycji światowego rankingu UI GreenMetric World University Ranking Politechnika Gdańska zajęła 1. miejsce spośród polskich uczelni. To ranking, który bada zaangażowanie uczelni w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym, przede wszystkim w zakresie infrastruktury, dbania o klimat i środowisko, transportu, zużycia wody i energii elektrycznej czy gospodarowania odpadami.

PG została nie tylko liderem wśród Polskich uczelni, ale zajęła także wysoką pozycję w skali globalnej – na 1050 uczelni z 85 krajów, uplasowała się na 137 miejscu.
Twórcy rankingu chcą zyskać obraz tego, jak dany uniwersytet reaguje na kwestie zrównoważonego rozwoju lub radzi sobie z nimi za pomocą polityki, działań i komunikacji. Liderami rankingu w tym roku okazały się Wageningen University (Królestwo Niderlandów) oraz dwie brytyjskie uczelnie z Nottingham: Nottingham Trent University oraz University of Nottingham.

– Politechnika Gdańska osiągnęła najwyższe w skali kraju noty w zakresie infrastruktury, energii, transportu oraz edukacji i badań. Jest to docenienie takich prośrodowiskowych działań uczelni jak realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, zielonych projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego czy inwestycji takich jak Centrum Eko-Innowacji – mówi prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju. – Warto także zwrócić uwagę na fakt, że na Politechnice został stworzony i jest wdrażany Plan Klimatyczny. Określa on cele i działania uczelni związane z ochroną środowiska i szeroko pojętą ekologią.

Więcej o Planie Klimatycznym Politechniki Gdańskiej

Wysoki wynik Politechniki Gdańskiej to efekt wielu różnorodnych działań: organizacyjnych, naukowych, dydaktycznych, ale także społecznych.

– Ponieważ w rankingu są brane pod uwagę takie kryteria jak zaangażowanie organizacji studenckich, czy liczba pojazdów elektrycznych używanych przez pracowników, należy wskazać że nasza pozycja w „Green Metric” to efekt zaangażowania całej politechnicznej społeczności w kwestie środowiska i zrównoważonego rozwoju – podkreśla rektor Mikielewicz.

Zobacz pełne zestawienie rankingowe

570 wyświetleń